Základná škola Obrancov mieru v Detve sa zapojila do projektu Zelené oázy. Návrh detvianskej školy vybrala odborná komisia z takmer 200 odovzdaných projektov z celého Slovenska a posunula ho do záverečného verejného hlasovania. V tejto fáze sú dôležití obyvatelia mesta, ktorým záleží na tom, aby priestory, slúžiace na oddych, boli obnovené.

Prioritou je vytvoriť príjemné prostredie pod korunami dospelých stromov, ktoré bude slúžiť nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti nášho mesta. Plocha, ktorú sa v škole rozhodli v rámci projektu obnoviť, v súčasnosti neslúži žiadnemu účelu, napriek tomu, že je rozsiahla a umiestnenie ju predurčuje k stretnutiam ľudí z rôznych generácií. Podporou tohto projektu vybraná lokalita získa funkčný a zároveň esteticky príjemný priestor na oddych, edukáciu, hry s deťmi a spoločenské aktivity. Vďaka výsadbe ovocných drevín budú mať aj obyvatelia žijúci na sídlisku v dosahu zdravé a chutné plody od jari až do neskorej jesene.

Každý jednotlivec, ktorý má e-mailovú adresu, môže zahlasovať, a tak zvýšiť šancu na získanie prostriedkov na zrealizovanie projektu. Spoločnou odmenou bude pekne upravený areál slúžiaci nám všetkým.

Hlasovať môžete na tomto odkaze do 16. 2. 2021: https://www.oazy.sk/hlasovanie/

Názov projektu: Keď stretnutie na sídlisku je pod korunami stromov

Text: Iveta Ďuricová a kolektív