„Detvan je plný nádeje a zúfania nezná. Pri všetkých pohromách vraví: Vŕba je len vŕba, a keď ju aj zotnú, ona predsa vyháňa a rastie“.

(K. A. Medvecký 1905)

Po izolácii v domácom prostredí sa detvianske folklórne kolektívy s veľkým nadšením predstavili v troch programových blokoch na Oslavách podpolianskeho folklóru v dňoch 11. a 12. júla 2020 na pódiu za Domom kultúry A. Sládkoviča. Kultúrne centrum A. Sládkoviča pre účinkujúcich pripravilo zastrešené javisko a pre divákov provizórne sedenie s potrebným dodržiavaním stanovených predpisov pri organizovaní hromadných podujatí.

V sobotu pred začiatkom programu „Pri heligónke“ sa počasie postaralo aj o zmeny v uvedení programu. Husté mraky nad mestom sa s veľkou intenzitou rozpršali a organizátor musel program preložiť na nedeľu.

Druhý programový blok „A teraz hraj tú našu“ otvorili Kmotry a kmotrovia, priestor javiska následne patril FSk Detvani. S pozdravom svojich zvykov sa predstavila FSk Slatina zo Zvolenskej Slatiny, s radosťou si zaspievali a zatancovali Podpolianski vrchári. Následne scéna patrila FS Detva a FS Podpoľanec, ktorý tento rok oslávi 45. výročie svojho vzniku.

Záver podujatia sa niesol v duchu oslavy ohňa, ktorý bol považovaný za energiu, silu, mal veľkú moc a bol predovšetkým svetlom pre ľudí. Podpoliansky folklór prišiel pozdraviť predseda Národnej rady SR Boris Kollár a primátor mesta Detva Ján Šufliarský.

Popoludňajšia sviatočná nedeľa patrila detským folklórnym súborom s výstižným názvom „Klnka, klnka, daj nám slnka“. S prosbou o slnečné lúče sa v plnej paráde predstavili detské folklórne súbory: Slniečko, Ratolesť, Detvanček, Podpoľanček a z Hriňovej Hviezdička a Vrchárik. V podvečer svojim pozdravom prispeli heligonkári, ktorým dážď v sobotu nedoprial zamuzicírovať na javisku. Program „Pri heligónke“ predstavil 18 interpretov tohto gombičkového mechového hudobného nástroja. Zanietení muzikanti vyhrávali ešte aj po predstavení svojím rozkazovačom a tiež aj sami pre seba.

Počas dvoch folklórnych dní divákov sprievodným slovom sprevádzal Ladislav Drugda, ktorý je nielen muzikant, ale aj výborný ľudový rozprávač. V detskom programe slovom tiež upútali Riško Hanus z Kriváňa, Karolínka Buzáková zo Stožku a s básňou z Rúfusových „Modlitbičiek“ sa prihovorila výborná recitátorka Mária Vnučková z Detvy.

Kultúrne centrum A. Sládkoviča ďakuje za jedinečný prístup všetkým, ktorí prispeli k zdarnému podujatiu: účinkujúcim, ako aj divákom, ktorých neodradil ani dážď.

Text: Emília Sekerešová

Foto: Archív KC A. Sládkoviča