Primátor Detvy Ján Šufliarský prijal v obradnej sieni Mestského úradu jubilujúcich občanov mesta, ktorí sa v prvom polroku roka 2015 dožili životného jubilea 80, 85 a 90 rokov. 

aa

Pozvanie prijalo 19 oslávencov: Gabriel Golian, Mária Marková, Helena Kuricová, Elena Fekiačová, Alžbeta Melichová, Tibor Čapucha, Anna Ostrihoňová, Ján Futák, Amália Sekerešová, Augustín Šarvajc, Jozef Debnár, Emília Luptáková, Anna Luptáková, Mária Ľalíková, Anna Hudecová, Karol Križmanek, Imrich Melich, Mária Budáčová, Miloš Smutný, ktorí sa v dobrej nálade a niektorí aj v doprovode svojich rodinných príslušníkov, stretli 1. júla popoludní v obradnej miestnosti.

a

Zbor pre občianske záležitosti pripravil pre jubilantov slávnosť plnú emócií, dojmov a spomienok. Primátor mesta im v príhovore poďakoval za aktívnu prácu v dobe, ktorá nebola plná  hojnosti, ale skôr naopak.

b

Program v obradnej sieni spestrili svojim spevom dievčatá z Detského folklórneho súboru Ratolesť a Ľudová hudba Tomáša Boráka. Každému  jubilantovi  primátor mesta zablahoželal a odovzdal  kvet a malý darček.

d

Text: Anna Kucejová

Foto: Zuzana Juhaniaková