V Detve odznela oslava výnimočného životného jubilea, aké spoločnosť zažije len pár krát ak vôbec, za život jednej generácie.

Do pamätnej knihy mesta Detva sa v sobotu 25. júna 2016 podpísal najstarší občan Detvy, Imrich Chamula. Ku knihe roztvorenej na stole obradnej siene ho sprevádzali jeho dcéry Mária a Anna. Počas slávnostného obradu prijatia 100 ročného jubilanta zazneli mnohé srdečné blahoželania i blahoprajné piesne.

„V dnešný deň vám chceme spolu s vašimi príbuznými, priateľmi a známymi nielen zablahoželať, ale súčasne vysloviť poďakovanie za skromný, ale krásny život manžela, otca, starého, prastarého a praprastarého otca, naplnený prácou a starostlivosťou o svojich najbližších, „ obrátil sa k jubilantovi primátor mesta Ján Šufliarský. „Máme preto veľkú radosť, že práve vy ujo Chamula, ktorý ste sa narodili v Detve a celý svoj život ste prežili v našom meste a podieľali ste sa na jeho zveľaďovaní, ste sa dožili takéhoto mimoriadneho veku v dobrom zdraví a pohode,“ pokračoval pán primátor.

Imrich Chamula sa narodil 22. júna 1916. Vyrastal ako najmladší zo šiestich súrodencov v pracovitom, hoci skromnom rodinnom prostredí v Heľvíkovom dvore, v historickej časti mesta. Ako zaznelo v blahoprajnom príhovore primátora, medzi míľniky jubilantovho života patrí aj päťdesiat rokov manželského a rodinného života s dnes už zosnulou milovanou manželkou Júliou. Ako otec a živiteľ rodiny Imrich Chamula neustále pracoval v rôznych zamestnaniach, no medzi jeho záľuby osobitne patrilo v mladšom veku ochotnícke divadlo. To natoľko, že bol známym obľúbenými divadelným šepkárom. 22 rokov pracoval ako hasič v Podpolianskych strojárňach a práve hasičskou rovnošatou ho priatelia potešili aj pri slávnostnej príležitosti, kedy mu ju pomohli obliecť aj na záver slávnosti v obradnej sieni.

Primátor Ján Šufliarský v mene svojom a v mene občanov Detvy zaželal jubilujúcemu Imrichovi Chamulovi do ďalších rokov života naďalej veselú myseľ dobré zdravie, spokojnosť, veľa síl,  Božej pomoci a požehnania.

Slávnosť usporiadal Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsZ v Detve, ktorého členovia aj s účasťou spevokolu Senior Detva vytvorili radostnú atmosféru slávnosti.

Priatelia speváci zo spevokolu jubilantovi zaspievali aj jeho obľúbenú pieseň.

Po oficiálnej časti prijatia jubilanta v obradnej sieni, pri ktorej sa do pamätnej knihy zapísali aj rodinní príbuzní jubilanta, a po odovzdaní kvetov či symbolických darčekov, slávnosť pokračovala prípitkom v malej zasadacej miestnosti a posedením.

Pán Imrichovi Chamulovi právom patrí poďakovanie nielen za plodný pracovný život ale aj za ľudské kvality, ktorými bol a stále je príkladom pre mnohých.

3

Jeho vyrovnanosť, láskavosť, miernosť ale i dôvera v Božiu pomoc sú pravdepodobne účinnejším tajomstvom dlhého pokojného ľudského života, pravdepodobne viac, než materiálne bohatstvá.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková