Na vyhliadkach Katruška a Zbojnícky tanec si deti i dospelí už od konca mája 2015 môžu prečítať povesti rozprávajúce o vzniku zaujímavých skalných útvarov, či osudoch postáv žijúcich na Poľane.

Správa CHKO-BR Poľana opäť zapracovala na interpretácii hodnôt územia Poľany a spoločne s 200 dobrovoľníkmi tak zvýraznili zaujímavé a najviac navštevované vyhliadky a infobody starej vyhasnutej sopky.

Návštevníci biosférickej rezervácie Poľana tak môžu od mája 2015 bezpečne prechádzať zrekonštruovaným turistickým chodníkom cez lokalitu Žliebky.

1 2

Informácie o území turisti získajú na obnovených paneloch pri Horskom hoteli Poľana. Súčasťou prác bolo aj zhotovenie drevených búdok ako úkryt pre menšie spevavce a nočné dravce, ktoré budú rozmiestnené v území. Letná turistická sezóna na Poľane bude tak opäť zaujímavejšia a lákavejšia.

Text a foto: Lucia Miňová