Novo zrekonštruovaná poliklinika začína plne slúžiť svojmu účelu. Po roku prác, ktoré sa začali ešte vlani v marci, je z nej Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom projektu rekonštrukcie a modernizácie polikliniky na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti bolo zrekonštruovať interiér budovy, aby spĺňal nároky z priestorovej, technickej a estetickej stránky. Okrem toho mala rekonštrukcia rozšíriť portfólio poskytovaných služieb a tento zámer sa darí napĺňať.

„V súčastnosti prebiehajú záverečné práce pred otvorením tejto novej zubnej ambulancie s dvomi zubnými lekármi, ktorí prišli do Detvy. V okrese je dlhodobý problém s nedostatkom zubných lekárov, preto som rád, že sa nám podarilo vytvoriť podmienky a zabezpečiť pre Detvu dvoch nových zubárov. Súčasťou má byť aj dentálna hygiena.“ povedal zástupca primátora mesta Ján Šiandor.

Okrem toho v poliklinike pribudlo už aj nové moderné röntgenové pracovisko s dvoma RTG prístrojmi, ktoré spĺňajú najnovšie štandardy v oblasti nízkej radiačnej záťaže a zobrazovacej kvality.

„Röntgen sa nachádza na 2. poschodí v budove polikliniky, kde je zabezpečený bezbariérový prístup pomocou plošiny a výťahu. Bude slúžiť nielen obyvateľom mesta Detva, ale aj pacientom z celej spádovej oblasti okresu Detva,“ povedal primátor mesta Ján Šufliarský.