Kríž osadený 12. septembra 2019 na detvianskej Kalvárii, bol vyhotovený podľa kresby pochádzajúcej z historicky prvej monografie o Detve z roku 1905, ktorej autorom bol známy katolícky kňaz Karol Anton Medvecký.

Vyzeral ho pán Štefan Ľupták za technickej pomoci brata Jána Ľuptáka. Pri jeho realizácii pomáhal  Milan Malček, ktorý sa podieľal na jeho zhotovení konzervovaním, farebnou úpravou a zhotovením dvoch farebných vitráži podľa návrhu Violy Tužinskej, pričom jedna vitráž bola jeho vlastným návrhom.

Na osadení vyrezávaného kríža sa podieľali i zamestnanci Mestského úradu v Detve Peter Gonda, Elena Luptáková a pracovník malých obecných služieb Jozef Halgaš.

Kríž za účasti veriacich požehnal kapucín Jozef Timko z kláštora na Raticovom vrchu.

Mesto v budúcnosti plánuje úpravu jeho okolia tak, aby bol kríž dôstojnou pamiatkou na starých majstrov a detvianske vyrezávané kríže, ktoré zdobili podpoliansky kraj na konci 19. storočia.

Text: Milan Malček, Peter Gonda
Foto: Jaroslav Švábenský