Na Kalamárke nad Detvou v prvú jesennú nedeľu 27. septembra 2015 požehnali základný kameň pre budúcu turistickú a horolezeckú kaplnku. Na Kalamárke pri kríži sa zišli viacerí milovníci prírody z Detvy a blízkych obcí.

Základný kameň symbolicky poklepal primátor Detvy Ján Šufliarský, ktorý vyjadril prianie, aby kaplnka bola naozaj otvorená všetkým a aby sa tento zámer s Božou pomocou podarilo dokončiť.

2 3

Plánovaná horská kaplnka má byť otvorená verejnosti. Jej prístrešok tu bude pre každého, jej architektúra sa má prispôsobiť štýlu krajiny. Návštevník ju nájde pri ceste, neďaleko je parkovisko a horáreň. Základný kameň poklepal aj predstaviteľ Detvianskej umeleckej kolónie Milan Malček a Matúš Murín. Práve oni dvaja o myšlienke horolezeckej kaplnky začali hovoriť ako prví.

Svätú omšu na Kalamárke slávil a základný kameň požehnal františkán Rafael Tomáš Nevoľník.„Kaplnka, ktorá tu má byť vybudovaná, bude otvorená pre všetkých a kedykoľvek, či už sa budú chcieť iba skryť pred dažďom, alebo načerpať duchovú silu,“ uviedol páter Nevoľník. Páter sa zamyslel na tým, aby sa aj malé Slovensko dokázalo stať takouto otvorenou kaplnkou pre všetkých naozaj núdznych. Ďalším hosťom s kňazskou úlohou bol biblista Pavel Vilhan, rodák z Korytárok.

Kaplnka má slúžiť turistom, ktorí už dôverne poznajú lesné chodníky celého masívu Poľana, horolezcom, ktorí zdolávajú andezitové steny Kalamárky ale aj jednotlivcom, ktorí do lona prírody prídu jednoducho hľadať ticho.

V kaplnke má byť malý kamenný oltár pre príležitostné bohoslužby a dve drevené sochy. Jedna bude znázorňovať Pannu Máriu a druhá patróna horolezcov, svätého Bernarda z Aosty v taliansko-francúzskych Alpách. Na milej slávnosti sa zúčastnili viacerí členovia spolupracujúcich organizátorov, ktorými sú bratstvo svetských františkánov v Detve, Detvianska umelecká kolónia a Klub slovenských turistov v Detve.

6 5

Zaujímavosťou tejto lokality je blízke niekdajšie slovanské hradisko, ktoré bolo jedno z najstarších osídlení v regióne. „Modlitba je ako záchranné lano medzi nebom a zemou,“ uviedli v pozvánke organizátori. Deň predtým, 26. septembra, bol na Kalamárke štvrtý ročník súťaže KalamárKAP, čo sú preteky v krátkom behu a dlhom lezení.

7 1

Ako uviedla jedna zo spoluorganizátorov Zita Schmidtová, po bohoslužbe a požehnaní základného kameňa boli všetci účastníci stretnutia vyzvaní, aby sa slávnostne zapísali do knihy a zároveň aj pozvaní do neďalekej chaty na úžasný guľáš a škvarkové pagáče.

4

Text: Zuzana Juhaniaková

foto: Eva Chlebová