Na Kalamárke nad Detvou v prvú jesennú nedeľu 27. septembra 2015 požehnajú základný kameň pre budúcu turistickú a horolezeckú kaplnku. Urobia tak počas svätej omše, na ktorú je pozvaná verejnosť o 14.00 h. na Kalamárke pri kríži.

Plánovaná horská kaplnka bude otvorená verejnosti. Jej prístrešok tu bude pre každého, jej architektúra sa má prispôsobiť štýlu krajiny. Návštevník ju nájde pri ceste, neďaleko je parkovisko a horáreň. Zaujímavosťou tejto lokality je blízke niekdajšie slovanské hradisko, ktoré bolo jedno z najstarších osídlení v regióne.

Kaplnka má slúžiť turistom, ktorí už dôverne poznajú lesné chodníky celého masívu Poľana, horolezcom, ktorí zdolávajú andezitové steny Kalamárky ale aj jednotlivcom, ktorí do lona prírody prídu jednoducho hľadať ticho. V kaplnke má byť malý kamenný oltár pre príležitostné bohoslužby a dve drevené sochy. Jedna bude znázorňovať Pannu Máriu a druhá patróna horolezcov, svätého Bernarda z Aosty v taliansko-francúzskych Alpách.

Základný kameň na mieste budúcej kaplnky požehná páter Rafael Tomáš Nevoľník, OFM. Na bohoslužbu 27. septembra o 14.00 h. a následné spoločenské posedenie, pozývajú milovníkov prírody spolupracujúci organizátori: bratstvo svetských františkánov v Detve, Detvianska umelecká kolónia a Klub slovenských turistov v Detve.

„Modlitba je ako záchranné lano medzi nebom a zemou,“ uvádzajú v pozvánke organizátori. Deň predtým, 26. septembra, bude na Kalamárke štvrtý ročník súťaže KalamárKAP, čo sú preteky v krátkom behu a dlhom lezení. Viac o pretekoch na www.kalamarka.sk/kalamarkap/

kalamarka

Text: Zuzana Juhaniaková

foto: www.kalamarka.sk