Príležitosť ukázať sa v krásnych tradičných svadobných krojoch alebo i v novodobom svadobnom odeve inšpirovanom tradičnými prvkami, ponúkajú mladým párom organizátori Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Mladuchy a ich partneri môžu takto zviditeľniť krásu a originalitu obradového svadobného odevu rôznych oblastí Slovenska i zahraničia.

Predvedú sa v spoločnom sprievode v nedeľu 9. júla 2017 o 11.45 h. od Rímskokatolíckeho kostola v Detve po Nám. SNP, za sprievodu ľudových hudieb a svadobných piesní.
Svadobné dvojice vytvoria aj úvodný obraz v záverečnom programe Hosť do domu, Boh do domu o 16.00 h, ktorý bude vyvrcholením 52. ročníka slávností v Detve. O jedinečnú fotografickú a filmovú dokumentáciu sa domáci organizátori postarajú prostredníctvom vybratých fotografov. Predpokladá sa účasť 50 svadobných párov. O účasť na tomto podujatí prejavili záujem už mladé dvojice Slovákov z Maďarska, ktorých do Detvy privedie bývalá Detvanka Ruženka Egyedová, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku. 


K mladuchám odjakživa patrila aj výbava. Čím hrdšia mladucha, tým hrdšia výbava. Výstava toho, čo patrilo do tradičnej výbavy, pripraví v kultúrnom dome pri kostole zo svojej zbierky Janka Kucbeľová. 

Záujemci, mladé dvojice, sa môžu prihlásiť do 20. mája 2017. Bližšie informácie podá predsedníčka Programovej rady FSP v Detve a pripravovateľka podujatia Mladuchy.
Kontakt, email: anna.ostrihonova@detva.sk, tel: 045/3700409, mobil: 0917 491 047


Text: Anna Ostrihoňová
Foto: Irena Polívková