Živou pozvánkou na 51. Folklórne slávnosti pod Poľanou bude v piatok 8. júla 2016 o 16.00 h vyhrávanie heligónkárov Hore Detvou a otvorenie sprievodných podujatí v areáli amfiteátra o 17.00 h.  

Oficiálne otvorenie festivalu na hlavnej scéne amfiteátra o 20.00 h je spojené s uvítacím programom Zrodení pod Poľanou. Predstavia sa v ňom domáce folklórne súbory, skupiny, ľudové hudby a sólisti z Podpoľania, najmä z Detvy, Dúbrav, Hrochote, Hriňovej, Korytárok, Očovej a Poník.

Plynulým pokračovaním uvítacieho programu bude hudobný medailón známej podpolianskej ľudovej hudby Ďatelinka s predníkom Ondrejom Molotom, pôsobiacimi na folklórnej scéne už obdivuhodných 45 rokov.

Bližšie o  Ďatelinke a  jej piesňach vypovedá aj kniha Ďatelinka – legendárna muzika spod Poľany, vydaná pred piatimi rokmi s podporou FSP.

Nemenej zaujímavým vstupom do piatkového večera slávností, bude vystúpenie folklórneho súboru Železiar z Košíc o 21. 50 h. s programom Reči o Gemeri. Program autorsky a režijne pripravil Vladimír Urban, jeden z najuznávanejších choreografov na Slovensku, dlhoročný programový spolupracovník folklórnych slávností v Detve.

Počas 51. ročníka festivalu sa predstaví približne 1500 účinkujúcich zo Slovenska a zahraničia.

Návštevníci si budú môcť vybrať okrem scénických programov aj z bohatej a pestrej ponuky sprievodných aktivít a výstav, ktoré sú situované na viacerých miestach Detvy, najmä v areáli amfiteátra a v kultúrnych zariadeniach Detvy.

Pozornosť určite zaujmú podujatia venované ľudovým hudobným nástrojom – najmä fujare, majstrom tradičných ľudových remesiel, ukážkam zo salaša, škole podpolianskych tancov, či príležitosti priamo si vyskúšať podpolianske rozkazovanie pred muzikou.

Pripravený je Dvor Detvanov, Krajanský dvor i pozvanie do dedín.

Návštevníci budú môcť ochutnať z tradičných jedál, pozrieť si výstavy tradičných výšiviek a tkanín v Podpolianskom múzeu a Detvianskom ľudovom umení, fotovýstavu o Ďatelinke a mnohé ďalšie zaujímavosti, týkajúce sa možností cestovného ruchu, pozoruhodností Podpoľania, regionálnych produktov.

V sobotu 9. júla 2016 od 16.00 – 18.00 h. je hlavná scéna vyčlenená pre deti a folklórny súbor Marína. V programe Ako Maťko a Kubko ovce pásli, vystúpia vybrané detské súbory a sólisti: Ratolesť, Podpoľanček, Slniečko z Detvy, Zornička zo Zvolena, Ďumbier z Liptovského Mikuláša, Goral z Hladovky, Malí heligónkári z Hrušova, Filip Gajdošík – gajdoš z Veľkého Zálužia a víťazi Spievaniek pod Poľanou v Detve.

Tento rok je aj rokom viacerých významných jubileí súborov, čo sa odráža aj v programovej skladbe tohoto ročníka slávností. Folklórny súbor železničiarov Marína zo Zvolena pôsobiaci na folklórnej scéne už celé polstoročie, uvedie o 17.00 h pri príležitosti jubilea súboru program Marína, z tvorby vynikajúceho dlhoročného choreografa súboru Jána Jamrišku.

Večerný troj-blok programov v sobotu 9. júla otvoria o 20.00 h folklórne skupiny, významní uchovávatelia a pestovatelia tradícií. V cykle Klenoty našich dedín sa tentokrát predstavia obce zo štyroch regiónov Slovenska: Likavka, Pliešovce, Polomka, Záriečie a ich folklórne skupiny.

Z pripravovaného cyklu Hudobné dedičstvo v krátkom programe Fujary a gajdy o 21.00 h bude venovaná pozornosť dvom klenotom nášho kultúrneho dedičstva zaradeným aj do zoznamu UNESCO.

Po vlaňajšom jubilantovi – folklórnom súbore Podpoľanec prichádza na záver sobotňajšieho večera o 21.30 h domáci súbor Detva a ľudová hudba Jaroslava Hazlingera, dlhodobo spätá so súborom Detva. Program Keď sa my zídeme… v  réžii Emílie Sekerešovej, je oslavou sviatku tohto kolektívu, ktorý vznikol pred 45 rokmi práve z podnetu folklórnych  slávností v Detve.

Špecifikom Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve sú od roku 1974 nedeľné programy Slovákov žijúcich v zahraničí. Tentokrát v nedeľu 10. júla o 13.30 h to bude program s vysťahovaleckou tematikou Keď išiel tatko do sveta…  So Slovákmi žijúcimi v zahraničí je okrem toho po všetky tri dni trvania festivalu pripravené množstvo príjemných stretnutí a zaujímavých podujatí v Krajanskom dvore v areáli amfiteátra.

Bodkou za 51. ročníkom je záverečný program o 15.00 h so symbolickým názvom: Dary vám nesieme…, ktorý je zároveň vyjadrením posolstva slávností a ich poslania do ďalších rokov ich života.

____________________________________________________________

ZMENA PROGRAMU JE VYHRADENÁ

Zostavila: Anna Ostrihoňová

Autori fotografií: T. Belko, J. Fašanga, V. Linder, O. Mihál, I. Polívková, A. Ostrihoňová, archív FSP, archív FS Železiar a FS Marína.