Je zarážajúce ako poslanec Pavlov klame a útočí na ľudí, ktorí si chcú hájiť len svoje záujmy a nesúhlasia so zvyšovaním ceny tepla.

Je zarážajúce, že poslanec Pavlov, ktorý sa na zastupiteľstve ani slovom nezastal obyvateľov v Detve ešte začal vo svojom plátku DTonline štvavú a klamlivú kampaň proti ľuďom, ktorí sa postavili proti zvyšovaniu ceny tepla. Svojich sponzorov si zjavne váži viac ako občanov.

Teraz uvádzame, že Občianske združenie, o ktorom Pavlov tvrdí, že neexistuje, existuje.  Po niekoľkych týždňoch na ustanovujúcej schôdzi dňa 2.7 2015 za prítomnosti 18 zástupcov bytových domov a ďalších občanov si Občianske združenie zvolilo svoje predsedníctvo. Predsedom sa stal Ivan Kollárik, podpredsedom Igor Otiepka a členmi výboru sa stali: Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor.

Títo ľudia budú zastupovať OZ. Dôvodom vzniku OZ bola informácia o už schválenom zvýšení ceny tepla na dozornej rade Bytesu. Je preto urážkou obyvateľov, že si poslanec Pavlov dovolí verejne klamať a zavádzať verejnosť. Pavlov očividne bojuje za firmu Bytes proti občanom.

Morálne dno je to, že tento poslanec verejne hanobí občanov, ktorí sa zúčastňujú na zastupiteľstve a snažia sa chrániť a hajiť záujmy občanov Detvy. Reagujeme aj na ďalšie klamstvá, urážky a nezmysly. Žiadame poslanca Pavlova, aby sa verejne ospravedlnil za šírenie takýchto klamstiev.

Naše OZ nechce od nikoho žiadne peniaze ani dotácie, a preto nemusí byť oficiálne registrované na stránkach, pretože našu prácu robíme z presvedčenia a v záujme občanov. Preto si všetky možné výdavky budeme hradiť z vlastných zdrojov. To však asi nepochopí človek prisatý na svojich sponzorov.

Uvedomuje si vôbec Pavlov, že uráža približne 8000 ľudí? Občania, ktorí sú platcovia daní vraj idú okradnúť rozpočet o 34 000 eur a kto to vraj zaplatí? Pavlov píše, že či to zobrieme klubom dôchodcov, Kultúrnemu centru,  doprave atď. Keby nebol až tak nekompetentný, vedel by, že práve toto všetko je dotované z rozpočtu mesta a teda nás všetkých. Tak ako sú dotované všetky športy, kultúra, sociálne služby atď. – na toto všetko sa skladáme všetci obyvatelia mesta.

A čo je ešte dôležitejšie? Poslanec by mal vedieť, že občania sídliska, čiže odberatelia tepla každý jeden rok platia v cene tepla 32 815 eur do rozpočtu mesta.

Oznamujeme, že od 13.7. 2015 začíname s petičnou akciou, ktorá po ukončení bude odovzdaná na Mestskom úrade v Detve. Je naozaj smutné, keď poslanci, ktorí majú hájiť záujmy občanov robia opak a ešte útočia proti nim – verte, že občania si to budú pamätať.

Text: Predseda OZ Ivan Kollárik