Posledný aprílový víkend 2015 mládežnícky spevácky zbor Hosanna reprezentoval Detvu v hlavnom meste Českej republiky v Prahe.

Zbor pricestoval do Prahy na pozvanie správcu farnosti Praha – Vršovice Stanisława Góru a manželov Laššákových, rodákov z Detvy. V mestskej časti Praha – Vršovice žije niekoľko Slovákov, ktorí sa spolu s miestnymi veriacimi zúčastnili nedeľnej omše na sviatok Dobrého pastiera a mohli si vypočuť detviansky zbor, ktorému sa adekvátne odvďačili potleskom a po skončení svätej omše aj osobne poďakovali za svedectvo mladých Detvanov o Božej láske pomocou hudby. Na omši v Kostole svätého Václava sa zúčastnil i člen miestneho mládežníckeho zboru Štěpán Škoch, saxofonista skupiny Chinaski, ktorý poďakoval za krásny zážitok.

Vedúca zboru Zdenka Fekiačová Skruteková vyjadrila spokojnosť: „Som veľmi šťastná, že sme dostali možnosť zaspievať a zahrať si i za hranicami našej krajiny.“ 

Pán farár Stanisław Góra v členoch zboru zanechal svojou dobrotou a pozornosťou veľmi príjemné spomienky na Prahu. Vďaka Petrovi Laššákovi, ktorý sa im nepretržite venoval mali možnosť zúčastniť sa nezabudnuteľnej prehliadky Katedrály svätého Víta a Arcibiskupského paláca. Keďže niektorí členovia zboru boli prvý krát v Prahe, prechádzka po Karlovom moste, Staroměstskom náměstí, Václavskom náměstí a jazda metrom určite ostanú v ich spomienkach veľmi dlho. Poďakovanie patrí pánovi dekanovi Ľubošovi Sabolovi za uvoľnenie pánov kaplánov Vladimíra Václavíka a Františka Veverku, vďaka ktorým mohol zbor v sobotu zažiť prvú spoločnú súkromnú omšu.

Poďakovanie tiež patrí pánovi farárovi Stanisławovi Górovi, Petrovi a Soni Laššákovcom, Róbertovi Mesiarikovi, Emílii Žubrietovskej, primátorovi mesta Detva Jánovi Šufliarskému, mestu Detva a členom zboru, ktorí sa mohli zúčastniť pobytu v Prahe: Jakubovi Ďuricovi, Svetlane Šufliarskej, Marekovi Fekiačovi, Janke Puškárovej, Zuzke Ovčiarikovej, Ivke Kukuliakovej, Katke Kukuliakovej, Barbore Melichovej, Lukášovi Porubskému, Maťovi Kružliakovi, Peťovi Dobcsányimu a všetkým príbuzným a priateľom za akúkoľvek pomoc.

„Bol to vynikajúci víkend, počasie nám vyšlo. Pán farár Stanisław bol k nám veľmi milý a rodák z Detvy – Peter Laššák nám so svojou manželkou pripravili krásny program. Nedeľná svätá omša bola nádherná a myslím si, že sme potešili srdcia ľudí, viacerých Slovákov, žijúcich v Čechách, „dodáva kaplán Vladimír Václavík.

Náklady na cestovné a pobyt zboru v zahraničí boli financované z fondu zboru, príspevkov členov zboru, Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Zbor ďakuje všetkým sponzorom.

hosana

Text: Zdenka Fekiačová Skruteková

Foto: archív zboru Hosanna

projekt