Minifutbalová liga začala písať svoju históriu pred tromi rokmi, kedy ju založilsúčasný predseda Mládežníckeho parlamentu mesta Detva Marián Líška. Časom nabrala na svojej popularite a stala sa z nej tradícia najmä vďaka chlapom, ktorí si vo voľnom čase radi zahrajú futbal – či už zo sídliska, Starej Detvy alebo blízkeho okolia.

Do tohto ročníka sa prihlásilo takmer 80 hráčov, ktorí vytvorili 6 tímov. Hrať budú systémom každý s každým dvakrát a do záverečného turnaja, ktorí sa bude hrať typickým turnajovým pavúkom, postúpia prvé štyri tímy.

Otvorenie minifutbalovej ligy prebehlo v nedeľu za slnečného počasia, pri hojnej účasti hráčov. Otvorenia sa zúčastnil aj zástupca mesta – viceprimátor Ján Šiandor. Mesto Detva pomohlo tohtoročnej minifutbalovej lige bezplatným prenájom ihriska na celú sezónu, čo výrazne znížilo štartovné pre jednotlivé tímy.

Na záver sa vyjadril k téme predseda Marián Líška„Minifutbalovú ligu netreba veľmi predstavovať, má už svoju tradíciu. Napriek tomu by som rád vyslovil tri poďakovania. Prvé patrí hráčom, bez ktorých by minifutbalová liga nemala zmysel, druhé patrí vedúcemu oblasti šport a školstvo v MPMDT Dušanovi Tučekovi a členovi Michalovi Kučerovi, ktorí ligu perfektne pripravili a zorganizovali. Tretie poďakovanie patrí vedeniu mestu Detva, ktoré nám poskytlo umelú trávu na štadióne a tým pádom sme mohli dať nižšie štartovné. Verím, že najbližších 10 víkendov prebehne niekoľko dobrých, férových a najmä priateľských zápasov, z ktorých vyjde víťaz ligy.“

miniliga1 miniliga3

Dušan Tuček
podpredseda MPMDT