Na celoslovenskej konferencii Škola na dotyk Live 2 v Poprade dňa 16. októbra 2014 vyhodnotili súťaž pre učiteľov, na ktorej sa úspešne umiestnila vyučujúca Eva Ludvighová zo Základnej školy J. J. Thurzu v Detve. Bola ocenená leteckým zájazdom do New Yorku. Cenu si prebrala priamo z rúk ministra školstva Petra Pellegriniho. Eva Ludvighová vyučuje informatiku a matematiku.

Základná škola Júliusa Juraja Thurzu v Detve je od decembra 2013 zapojená do projektu  Škola na dotyk, v rámci ktorého overovala využitie tabletov vo vyučovacom  procese. Detvianska Základná škola J. J. Thurzu patrí medzi desať slovenských škôl, ktoré sú do tohto celoslovenského projektu zapojené.

Projekt pripravila firma Edulab v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci projektu prebiehala aj súťaž učiteľov v tvorbe interaktívnych vzdelávacích  materiálov.

 „Vážená pani Ing. Eva Ludvighová, prijmite naše poďakovanie za spoluprácu v oblasti implementácie digitálnych technológií a digitálnych materiálov do vyučovacieho procesu v slovenských školách. Vašou aktívnou prácou významne podporujete pozitívne zmeny v našom školstve,“ uvádza sa v ďakovnom liste podpísanom ministrom školstva.

E.Ludvighová_poďak E.Ludvighová