V školskom roku 2016/2017 na Základnej škole Ul. Obrancov mieru 884 v Detve prebiehala krúžková činnosť zameraná na minihádzanú.

Krúžku sa pravidelne zúčastňovalo pätnásť detí, chlapcov i dievčat z Detvy a jeden žiak zo Zvolena.

Činnosť sa uskutočňovala každý pondelok v čase od 15.00 do 16.00 hodiny a bola zameraná na prípravné cvičenia, pravidlá minihádzanej, herné činnosti, streľbu bez výskoku, streľbu vo výskoku, prihrávky od pleca, od boku, o zem, obranné činnosti, hru brankára a herné systémy. Vekové zloženie detí bolo od sedem do dvanásť rokov.

Jedným z cieľov bolo podporiť minihádzanú na základnej škole a tým zvýšiť hádzanársku základňu na školách a popularizovať tento šport vôbec. Minihádzaná podporuje psychický rozvoj i pohybovú výkonnosť detí, pomáha predchádzať civilizačným chorobám ako obezita, vytvára zdravé sociálne vzťahy a je dobrou prevenciou proti drogám, alkoholu či fajčeniu. Deti sa učia úspechom aj neúspechom, spoznávajú význam spojenia fair play. Talentovanejšia mládež môže posilniť hádzanárske kluby a ďalej sa rozvíjať, menej talentovaným umožňuje minihádzaná naďalej športovať a súťažiť v rámci škôl.

Veľké poďakovanie patrí pánovi Štefanovi Závodnému, ktorý svojou zanietenosťou a láskou k hádzanej podporuje tento šport a v spolupráci s mestom sa snaží opäť oživiť hádzanú v Detve. Ďalej patrí poďakovanie aj pánovi riaditeľovi Jánovi Gabľasovi, ktorý vytvára na Základnej škole Ul. Obrancov mieru 884 dobré podmienky pre túto aktivitu a samozrejme vďaka patrí deťom, ktoré si minihádzanú obľúbili a zažili pri nej plno zábavy.

Snahou je, aby aj iné školy v Detve prejavili záujem o tento šport a zaktivizovali deti k tejto zaujímavej činnosti na ich školách. Vedenie krúžku sa chce zapojiť do projektu organizovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a minihádzanú organizovať v rámci školských súťaží. Záujem je ďalej vytvoriť mestskú ligu v minihádzanej, kde by si deti zo všetkých škôl v Detve pravidelne merali svoje sily. Minihádzaná má deťom umožniť prežívať to, na čo by museli čakať ešte niekoľko rokov, zážitky a radosť z hry. Netreba nadávať na všetko okolo, treba spoločne usporiadať turnaje pre deti a dať im šancu, aby si minihádzanú zamilovali, aby sa ju naučili. Nie všetko sa dá spraviť rýchlosťou blesku, ale aj práca, ktorá ide po kroku má význam a raz sa určite vráti v podobe nových talentov a úspechov v minihádzanej, na ktoré všetci čakajú. Zároveň by tým bol podporený športový duch u detí a deti by si vyplnili čas mimo vyučovania.

Spokojnosť detí je tou najväčšou odmenou a povzbudením do ďalšej práce.

Foto: Zľava sú hráči Lara Košútová, Zoja Sivoková, Lívia Kulichová, Tomáš Sekereš, Filip Lapin, Alexandra Golianová, Alexandra Mackovová, Tomáš Gavurík, Danyel Kučera, Filip Jurík, Radoslav Mojžiš, Richard Unterfranc a Jaroslav Lepieš.

Text a foto: Milina Hrnčiarová