Tento rok sme si pripomenuli už 70. výročie SNP a tak sa Mesto Detva rozhodlo tento rok zrealizovať opravu spevnených plôch pred pamätníkom SNP (Detva st. časť ul.Partizánska) Mestu Detva záleží na zachovaní odkazu SNP – Národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, nemá budúcnosť.

Predmetom stavebných prác je výmena asfaltového krytu za zámkovú dlažbu, osadenie nových  kamenných obrubníkov, oprava a náter oplotenia a terénne úpravy vrátane založenia parkového trávnika.

SNP v Detve:

Spomienkovú slávnosť pri Pomníku padlých na Námestí SNP v Detve usporiadalo Mesto Detva spolu so ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a politickými stranami v Detve. Veniec k pomníku položil primátor mesta Ján Šufliarský, zástupcovia politických strán, organizácií v meste a občania.

Po doznení štátnej hymny SR priblížila Zuzana Pavlíková v príhovore históriu SNP na území Detvy. Od jari 1944 sa začalo aj v Detve formovať široké protifašistické hnutie, priblížila Pavlíková. V historickom priereze sa pozastavila pri viacerých významných skutočnostiach, činných osobách a ich zásluhách. Okrem iného spomenula, že počas SNP bol v Detve umiestnený štáb práporu Váh, patriaci do 3. taktickej skupiny 1. česko-slovenskej armády na Slovensku. V Detve sa tiež zdržiavali oddiely 1. Partizánskej brigády  M. R. Štefánika. Dňa 24. októbra 1944 zasiahla Detvu nemecká okupácia. Represie, pohnuté udalosti tých dní, napokon smutne zapísali do histórie Detvy viac ako 120 vzatých životov jej občanov.

 

Snímka obrazovky 2014-09-10 o 17.16.01

DSC08253 DSC08302

DTinfo.sk