Oddelenie výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Detve oznamuje obyvateľom mestskej časti Piešť I a II, že v časovom období od 8. apríla do 30. júna 2019 budú rekonštruované tri cestné priepusty v danej lokalite.

Predpokladaná doba uzávierky pre jednotlivé etapy rekonštrukčných prác: v I. etape je naplánovaná oprava priepustu č. 4 – pri V. Ľalíkovi a priepustu č. 5 – pri J. Lakotovi. Plánovaný termín prác je od 8. apríla do 30. mája.

V II. etape príde na rad priepust č. 6 – pri Ostrihoňovcoch pri železničnej zastávke. Plánovaný termín prác je od 30. mája do 30. júna.

Obchádzkové trasy sú vyznačené dopravným značením. Informovanie o zmene a úprave autobusového spojenia zabezpečí dopravná spoločnosť SAD Detva.

Ešte vlani v októbri mesto Detva ukončilo rekonštrukciu štyroch cestných priepustov. Dva z nich sú pod miestnou komunikáciou vedúcou cez Piešť II a jeden je pod miestnou komunikáciou v Piešti I. Ďalší opravený most je na Ulici B. Němcovej v historickej časti mesta.

Pre cestný priepust pri železničnej stanici a pre dva ďalšie mosty pod komunikáciou v Piešti I bolo nutné preložiť plynovod a verejný vodovod. Na prekládkach pracovala zvolenská firma Cortina, ktorá vyhrala verejné obstarávanie v zmluvnej cene 43 510 eur. Samotná rekonštrukcia sa teda mohla začať až po vydaní príslušných povolení od správcov inžinierskych sietí.
Foto: Prebiehajú výkopové práce, na mieste pôvodného už nevyhovujúceho, vybudujú nový cestný priepust. Počas prác je miesto označené a uzavreté pre verejnosť.

Text: Milan Suja, Zuzana Vrťová
Foto: Milan Suja