Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky cez Fond na podporu umenia podporuje umelecké a kultúrne projekty na Slovensku. V rámci výzvy č. 2 /2019 časti 4.4.1 mesto Detva získalo dotáciu na podporu 54. FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTI POD POĽANOU V DETVE v celkovej výške 20 000 eur.

Mesto Detva sa tak v rámci tejto výzvy zaradilo medzi najúspešnejších žiadateľov. Z celkového počtu 168 žiadostí získalo mesto Detva 5. najvyššiu dotáciu.

V rámci tejto výzvy prakticky nikto zo žiadateľov nezískal cieľovú sumu projektu v plnej výške.

Pre porovnanie:

Hrušov, Hontianska paráda: žiadaná suma 30 000 eur – pridelená suma 25 000 eur.

Detva, 54.FSP: žiadaná suma 54 000 eur – pridelená suma 20 000 eur

Banská Bystrica, Radvanský Jarmok: žiadaná suma 52 450 eur – pridelená suma 8000 eur

Poprad, Zamagurské folklórne slávnosti: žiadaná suma 30 400 eur – pridelená suma 8000 eur.

Dubnica, Dubnický folklórny festival: žiadaná suma 26 000 eur – pridelená suma 12 000 eur.

Očová, Očovská folklórna hruda: žiadaná suma 11 100 eur – pridelená suma 6000 eur.

Lučenec, Novohradský folklórny festival: žiadaná suma 22 030 eur – pridelená suma 12 000 eur.

V rámci tejto výzvy dokonca 61 podaných projektov nezískalo žiadnu podporu.

Celý zoznam podaných projektov výzvy 4.4.1 nájdete tu: https://www.fpu.sk/attachments/article/569/rozhodnutie-2019-2-4.4.1.pdf

Napriek týmto skutočnostiam je smutné konštatovať, že neúspešný kandidát na poslanca J. Pavlov, prostredníctvom svojich internetových novín neustále očierňuje svoje vlastné mesto. Napriek tomu, že Detva v rámci tejto výzvy patrila medzi najúspešnejších žiadateľov, v novinách J. Pavlova sa dočítate, že je to vlastne neúspech, že mesto Detva získalo dotáciu na podporu 54. ročníka FSP vo výške 20 000 eur. Je naozaj smutné, ako sa J. Pavlov neustále snaží vytvárať negatívny obraz o svojom vlastnom rodnom meste.