Mesto Detva vyhlásilo výberové konania na jednotlivé pracovné pozície:

  • Referent územného plánu a architektúry
  • Referent investičnej výstavby
  • Referent spoločného školského úradu
  • Vedúci oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí
  • Vedúci oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb

Viac informácií o pracovných miestach a podmienkach výberového konania nájdete na priloženom linku:
https://uradna-tabula.detva.sk/volne-pracovne-miesta.phtml?id3=99760

Alebo na webstránke mesta Detva v sekcii Elektronická úradná tabuľa – Ponuka pracovných miest.