Štyrikrát počas roka 2017 bude mesto Detva distribuovať potravinové balíčky a hygienické balíčky pre najodkázanejšie osoby.

Balíčky sú adresované konkrétnym sociálne znevýhodneným rodinám a jednotlivcom v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii. Prvé tohtoročné distribuovanie potravinových balíčkov prebieha v mesiaci marec.

Obsahom potravinového balíčka sú cestoviny, strukoviny a základné trvácne potraviny ako napríklad olej, cukor, múka, paradajkový pretlak, sušené mlieko či ryby a mäso v konzervách.

Kontrolovanú a adresnú distribúciu realizujú pracovníci Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Detve v obciach okresu Detva.

Mesto Detva ponúklo svoju spolupracujúcu ruku Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je organizáciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tento európsky Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci schválila Európska komisia pre Slovensko ešte v decembri 2014.

Text: Zuzana Juhaniaková