V stredu 28. júna 2017 sa uskutoční pred Domom kultúry A. Sládkoviča v Detve o 8.45 hod. vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli 2017.

Mesto Detva sa už tretí rok zapojilo do národnej kampane Do práce na bicykli, ktorej vyhlasovateľom je Národný cyklokoordinátor Peter Klučka spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Súťaž prebiehala v máji. V Detve sa do súťaže zapojilo sedem súťažiacich tímov, 20 jednotlivcov, ktorý najazdili na bicykli 1289,59 km a prešli pešo 31.88 km, čím ušetrili ovzdušie o 331,04 kg splodín oxidu uhličitého CO ₂ v porovnaní s dopravou osobným automobilom.

Vedúcim tímom v meste sa stal tím Úrad práce Detva z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Štvorčlenná skupina v zložení Marek Fekiač, Pavel Grexa, Jana Melichová, Darina Vajsová najazdila spolu 567,91 km. Na ďalších miestach sa umiestnili tím Bukovinka zo Železníc SR – trojčlenná skupina najazdila 331,95 km a štvorčlenný tím 3. zš zo Základnej školy Ul. Obrancov mieru 884, Detva ktorí najazdili 176,67 km.

V súťaži jednotlivcov sa umiestnil na prvom mieste Pavel Grexa z tímu Úrad práce Detva – 231 km, na druhom mieste Jana Melichová z toho istého tímu so 160,26 km a na treťom mieste Elena Benčaťová z tímu Bukovinka – 158,54 km.

Najväčší počet jázd 126 spravili Perúnove deti v zložení Jana Jedličková, Miroslav Melich a Peter Gonda z Mestského úradu Detva.

Každý súťažiaci mal určite dobrý pocit, že niečo spravil pre svoje zdravie, šetril životné prostredie a podporil mesto Detva v národnej súťaži.

Text: Anna Budáčová
Foto: www.dopracenabicykli.eu