Mesto Detva zahájilo čistenie, kosenie a revitalizáciu koryta Detvianskeho potoka. Touto prevenciou je mimo iného aj zabezpečenie ľahšieho odtoku vody vodným tokom. Cieľom je tak predísť aj možnému vzniku povodní. Práce pokračujú postupne smerom od starej časti mesta postupne až cez sídlisko. Momentálne postupujú práce ku kostolu.

1 2 4 5 6

 

DTinfo.sk