Koncom apríla 2015 vyhlásilo mesto Detva výberové konanie na architekta mesta. Nový architekt by mal mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na urbanizmus, architektúru, či stavebníctvo.

Druhou odbornou požiadavkou je prax v oblasti územnoplánovacej činnosti alebo architektúry minimálne 2 roky.

Od architekta mesta sa vyžaduje profesionalita, samostatnosť v práci, komunikatívnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť ale aj flexibilita. Miesto výkonu práce je v priestoroch Mestského úradu v Detve.

Bližšie informácie tu

fot

Text: Zuzana Juhaniaková

ilustračné foto: Anna Ostrihoňová