Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vo štvrtok 29. októbra usporiadalo slávnostný galavečer v Bratislave. Ako uviedol hovorca Michal Kaliňák, súčasťou osláv 25. výročia založenia ZMOS bolo za účasti vzácnych hostí aj udeľovanie ocenení.

Oceňovanie pozostávalo celkovo z jedenástich kategórií. V prvej kategórii ocenili bývalých dlhoročných prezidentov SR Michala Kováča, Rudolfa Schustera, Ivana Gašparoviča. Ocenili bývalých dlhoročných predsedov Národnej rady SR Františka Mikloška, Jozefa Migaša, Pavla Hrušovského, Pavla Pašku, bývalých predsedov vlád SR medzi ktorými na pódium vystúpila aj žena predsedkyňa Iveta Radičová. V druhej kategórii ocenili zahraničné partnerské združenia. Potom dlhoročných podpredsedov ZMOS, a dlhoročných členov Rady ZMOS, medzi ktorými si ocenenie prevzal aj primátor mesta Detva Ján Šufliarský.

Ako uviedol hovorca Michal Kaliňák, galavečeru predchádzala odborná konferencia „Moderné mestá, dynamické obce, ďalšie výzvy a riešenia.“ Jej súčasťou bola prezentácia národného projektu ZMOS: Budovanie kapacít miestnej územnej samosprávy.

Ocenený Ján Šufliarský pôsobí 17 rokov v celoslovenskej Rade ZMOS a osem rokov bol členom predsedníctva ZMOS. Pamätnú plaketu mu udelili za aktívnu činnosť pri rozvoji Združenia miest a obcí Slovenska.

1

Text: Zuzana Juhaniaková

Foto: archív ZMOS