Dňa 28. septembra 2016 sa v areáli Materskej školy, Nám. SNP 17 konalo slávnostné otvorenie detského dopravného ihriska.

Akcie sa zúčastnili deti, rodičia a príslušníci policajného zboru. Po slávnostnom prestrihnutí stuhy si deti precvičili zručnosti v jazde na kolobežkách a bicykloch, plnili pripravené úlohy zamerané na dopravnú výchovu. Po úspešnom splnení všetkých úloh získali detský vodičský preukaz.

Dopravné ihrisko bolo vybudované ako súčasť ihriska zameraného na pohybové aktivity. Zámerom materskej školy je rozvíjať pohybové a dopravné zručností detí.

Nové ihrisko, certifikované herné zostavy a hojdačky prispeli k celkovému skrášleniu prostredia materskej školy.

Výstavba dopravného ihriska bola čiastočne financovaná z grantu, ktorý materskej škole poskytla Nadácia Allianz v rámci projektu „S Bezpečkom na cestách.“ Prípravné stavebné práce boli hradené z príspevkov Združenia rodičov školy.

Materská škola sa týmto chce poďakovať rodičom Miroslavovi Šufliarskému a Jaroslavovi Drugdovi, ktorí pomohli pri realizácii výstavby ihriska.

Text a foto: Silvia Šufliarská