V pondelok 19. októbra 2015 začala Materská škola na Námestí SNP 17 s vykurovaním plynovým palivom, túto novú technológiu vymenili z dôvodu nepostačujúcej zastaranej kotolne s drevosplyňovacími kotlami.

S realizáciou nového kúrenia sa prišiel do Materskej školy na námestí osobne oboznámiť primátor mesta Detva Ján Šufliarský v sprievode Jaroslava Stašáka z oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Detve.

2

Plánovanú rekonštrukciu kotolne v objekte Materskej školy mesto Detva zahájilo 28. septembra. V rámci rekonštrukcie pribudla nová plynová prípojka, v kotolni vymenili jestvujúce kotle na pevné palivo za nové moderné plynové kotle Viessmann a v celom objekte materskej školy zabudovali nové regulačné termostatické hlavice vykurovacích telies s následným hydraulickým vyregulovaním vykurovacieho systému materskej školy, upresnil Jaroslav Stašák. Súčasťou plynofikácie kotolne je aj plynofikácia kuchyne škôlky. Toto prinieslo pre kuchyňu odbúrali  sa starosti s výmenou fliaš na propán bután.

3 1

Celková cena diela v objekte Materskej školy vrátane plynovej prípojky je 27 034,39 € s DPH.

Text a foto: Zuzana Juhaniaková