Materská škola M.R.Štefánika dňa 21. septembra 2016 oslávila svoje 40-te výročie otvorenia.

Slávnosť sa konala v areáli materskej školy, ktorý bol nedávno spestrený novým ihriskom v podobe veľkého drevného domčeka, hojdačkami a detskými šmýkačkami.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili hostia za mesto Detva, prišiel primátor Ján Šufliarský, prednosta Štefan Slemenský a zástupkyňa oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Anna Budáčová. Na oslavu boli prizvaní členovia Rady školy a hostia z organizácií v meste Detva s ktorými Materská škola M.R.Štefánika úzko spolupracuje.

Pre najmenších účastníkov, ich rodičov a starých rodičov, bol pripravený bohatý program. Deťom sa predstavilo divadlo Tony Tonov, deti zo Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve a Dj Janko Juhász, ktorému sa deti veľmi potešili.

Materská škola sa na jeden deň premenila na malé slávnosti, kde si deti mohli pochutiť na cukrovej vate, zaskákať na nafukovacom hrade a vyšantiť na veľkej nafukovacej šmýkačke.

Veľkú radosť tiež urobilo maľovanie na tvár, ktoré si deti rady vyskúšali. Hostia si od pani riaditeľky Zuzany Slemenskej vypočuli báseň o materskej škole, ktorá priblížila doterajšie fungovanie počas jej krásnych rokov…

Naša škôlka premilá, dlhé roky slúžila.

Dnes má preto veľký deň, oslávme ho spolu len.

Má už že vraj štyridsiatku, neľaká sa tohto sviatku.

Svoje brány otvorila, aby vás dnes zabavila.

Predstaviť sa nevie sama, aj keď je už veľká dáma.

No keby tak hovorila, isto by sa predstavila.

Vie, že patrí nášmu mestu, blízku máme k mestu cestu.

Preto škôlka krajšia je, keď nám mesto prispeje.

„ Ďakujem ti milé mesto, je to ozaj veľké gesto,

koľkých si len potešilo, keď si ma tak vynovilo.“ 

Zuzka naša riaditeľka, usilovná ako včielka.

Stále veľa pracuje, aj deťom sa venuje.

Keď sa v škôlke niekde búra, trčí všade betón, rúra.

A tá naša Zuzana, majstrov zháňa od rána.

Tu si škôlka vzdychla zasa: „ Byť krajšou to bude krása !

Som najstaršia v Detve viem, zostať krásnou ešte chcem.“

Každý sa len o mňa stará, čo už keď som taká stará.

Majka všetko upratuje, Danka ploty opravuje.

„Ďakujem im na môj veru, nemám v plote žiadnu dieru.“

V kuchyni sa niečo varí, Evke sa dnes veľmi darí.

Ľudka pečie rybičku, Anka robí kašičku.

Srdce škôlky tvoria deti, rýchlo s nimi ten čas letí.

Chodia veľkí, maličkí, od ocka aj mamičky.

V každej triede učiteľka, ani malá ani veľká,

každá strihá, maľuje, svoju prácu zbožňuje.

Stromčeky sme vysadili, ihrisko si postavili,

Chceme ešte krajší byť, v zelenej škôlke lepšie žiť

Text a autorka básne: Lenka Kružliaková
Foto: Zuzana Juhaniaková