Počas troch zimných mesiacov, od februára až po apríl 2017, sa 34 detí zúčastnilo korčuliarskeho kurzu pod vedením svojich učiteliek v Materskej škole M. R. Štefánika v Detve. Učiteľky pracovali podľa internej metodiky nácviku elementárnych korčuliarskych zručností, ktorá slúži materskej škole na odborné postupovanie pri osvojovaní si základných korčuliarskych zručností.

Učiteľky Materskej školy M. R. Štefánika 908/40 pripravujú pre deti počas školského roka viaceré podujatia zamerané na podporu pohybových zručností. Od každodenného ranného cvičenia, hier a pohybu na školskom dvore, vychádzok do okolitej prírody sú to aj športové aktivity zamerané na rozvoj korčuliarskych a lyžiarskych zručností detí. V dnešnej postmodernej dobe plnej výdobytkov a moderných technológií sa snažia u detí rozvíjať pozitívny vzťah k telovýchovným aktivitám a športu na základe prirodzenej radosti detí aj z pohybu na korčuliach.

Cieľom korčuliarskeho kurzu bolo posilniť fyzickú a psychickú odolnosť detí ako aj osvojiť si celkovú koordináciu pohybov pri korčuľovaní. Deti si podľa svojich individuálnych schopností na ľade osvojili niektoré postoje a pohyby, ktoré môžu pri spoločných chvíľach prežitých na ľade so svojimi rodičmi „oprášiť“ aj rodičia detí na spoločnom verejnom korčuľovaní na zimnom štadióne.

Materská škola M. R. Štefánika bude aj naďalej podporovať deti v tejto zimnej aktivite lebo verí, že sny jej detí o hokejistoch a krasokorčuliarkach sa raz stanú skutočnosťou.
Tak aj tento rok: „To bol ale pekný ľad, chceli sme sa naháňať. No tie naše korčule, to sa nám zle šnuruje. Chodili sme cupkali, kužeľov sa držali. No teraz sme si už istí, môžeme byť aj hokejisti“.


Text a foto: Lenka Kružliaková