V sobotu 7. mája 2016 sa v hoteli Detva uskutočnil tretí ročník mariášového turnaja o Pohár primátora mesta – detviansku valaštičku. Turnaj zahájil primátor Detvy Ján Šufliarský, ktorý privítal účastníkov a poprial im úspech v hre, aby príjemne strávili pobyt v Detve.

O popularite turnaja svedčí narastajúci počet účastníkov turnaja, pretože tohto roku sa turnaja zúčastnilo 81 súťažiacich. Opätovne sa turnaja zúčastnil aj prezident Slovenského zväzu mariášových klubov pán Anton Konečný.

Mimoriadnu cenu za účasť získal pán Ervín Hacsi z Rimavskej Soboty, ktorý vo veku 82 rokov obsadil v turnaji pätnáste miesto.

Celkovým víťazom turnaja sa stal Miroslav Jurík z Východnej, druhý sa umiestnil Dušan Šaling zo Sliača a tretí skončil Pavol Michna z Leseníc.

Organizátor vyjadruje poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí prispeli cenami alebo materiálne, pretože bez ich pomoci by sa turnaj nedal urobiť na dobrej úrovni.

Text a foto: Jozef Klimo