Vláda Slovenskej republiky vyhlásila na dnes štátny smútok na vykonanie pietnej spomienky na ľudí, ktorí tragicky zahynuli pri dopravnej nehode autobusu pri Nitre 13. novembra 2019, a ktorých smrť otriasla celou spoločnosťou.

V čase štátneho smútku, od 8. do 20. hodiny sa štátna vlajka spustí do pol žrde, teda do polovice výšky stožiara tak, aby bol okraj listu vlajky najmenej o výšku, optimálne o dve výšky listu vlajky pod vrchol stožiara.

Ak sú v rámci vlajkovej výzdoby popri štátnej vlajke aj vlajky samosprávnych krajov, miest, obcí, škôl a pod., v čase štátneho smútku sa spúšťajú do pol žrde rovnako ako štátna vlajka.

Čierna vlajka sa pri štátnom smútku v Slovenskej republike nepoužíva.

Zdroj: (ms)