Dňa 03.03.2017 po dlhom čakaní vyšla výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok “výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla”. 

Teda tri mesiace po tom, ako poslanci v Detve po rôznych obštrukciách doslova darovali teplovody do súkromných rúk. Pamätáte si ako vtedy poslanci rozprávali, že mestá nebudú môcť čerpať eurofondy? Klamali, dnes je to už čierne na bielom.  Stalo sa presne to, na čo upozorňoval primátor a petičný výbor. Poslanci obrali toto mesto o niekoľko miliónov eur. 

Vo výzve stojí, že oprávnenými žiadateľmi sú aj mestá, takže aj mesto Detva by malo nárok na poskytnutie týchto finančných prostriedkov! Poslanci teda klamstvom obrali obyvateľov a mesto o tento majetok a občanov poškodili na dlhé roky!

Kto za toto ponesie politickú zodpovednosť? V normálnej krajine či meste by po takto škandalóznom zlyhaní poslanci, ktorí to zapríčinili položili mandát. 

Zlyhanie týchto poslancov sa dotýka aj otázky vrátenia 107 816 eur, ktoré firma Bytes s.r.o občanom neoprávnene doúčtovala. Občania stále čakajú na tieto peniaze a pritom stačilo, aby poslanci dali firme Bytes s.r.o podmienku, že teplovody im ponechá vo vlastníctve len v prípade, že občanom najskôr vráti tieto peniaze. Občania by už dávno mali tieto peniaze vrátené. To by ale poslanci najskôr museli chrániť občanov a nie súkromnú firmu.

Text: Petičný výbor – Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Ján Šiandor