V sobotu a nedeľu 11. a 12. júna 2016 sa v Kultúrnom dome v Oravskej obci Habovka uskutočnila celoštátna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka.

Usporiadatelia tohto podujatia sú: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Obec Habovka a Národné osvetové centrum v Bratislave. Prezentovať sa na tomto podujatí môžu len deti do pätnásť rokov a vyžaduje skutočne veľa práce, tak umeleckých vedúcich, ako i samotných účinkujúcich detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a sólistov inštrumentalistov.

Na pódium Vidiečanovej Habovky je možné dopracovať sa jedine cestou regionálnych, následne krajských súťažných prehliadok, kde víťazi postúpia na celoslovenskú súťaž v už spomenutej Habovke.

Detská ľudová hudba Detvanček z Detvy (DĽH) pôsobí na folklórnej scéne už 30 rokov. Za túto dobu vyrástlo a vyletelo spod jej krídel mnoho vynikajúcich muzikantov.

Do celoslovenskej súťaže Vidiečanova Habovka 2016 sa dopracovala aj DĽH Detvanček z Detvy s primášom Eduardom Melicherčíkom, druhým primášom Andrejom Drugdom, na viole hral Michal Murín a na kontrabase Peter Suja. Obsadili prvé miesto a stali sa tak Laureátom celoštátnej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka 2016.

Všetci štyria chlapci prostredníctvom primáša priamo na pódiu venovali túto cenu pánovi učiteľovi Romanovi Berkymu, ktorý je zároveň umeleckým vedúcim DĽH Detvanček. Veľké poďakovanie však patrí aj pánovi učiteľovi Vojtechovi Farkašovi  za trpezlivú a bravúrnu prípravu primášov, Eduarda Melicherčíka a Andreja Drugdu.

„Ďakujeme vám chlapci za úžasnú reprezentáciu Detvy, ako i celého regiónu Podpoľania.“

Text a foto: Ladislav Drugda