V Detve sa budú otvárať nové kurzy ľudového tanca pre laikov, ktoré vznikli na podnet dopytu verejnosti – kurz pre začiatočníkov a pre pokročilých. Začiatok kurzov: 22.1.2020

Účastníci kurzu, bez obmedzenia vekovej hranice, sa deväťkrát stretnú každú stredu v Kultúrnom dome pri kostole v Detve (Chudobienec). Počas kurzu sa záujemcovia, začiatočníci naučia základy ľudového tanca, ktoré sa budú dať zúročiť pri ľudovej hudbe na plesoch, zábavách, svadbách, festivaloch, atď. a pokročilí nadobudnú ďalšie tanečné vedomosti a vycibria si svoju tanečnú techniku. Kurz má klasickú štruktúru ako bežné kurzy spoločenských tancov.

Kurz ponúka deväť tanečných lekcií v dvoch úrovniach: kurz pre začiatočníkov a pre pokročilých. Dĺžka lekcie je 60 min. Počas deviatej lekcie sa účastníci kurzu oblečú do krojov a vyskúšajú svoje nadobudnuté znalosti priamo pred ľudovou hudbou. Kurzom ľudového tanca Vás budú sprevádzať vedúci folklórneho súboru Podpoľanec: Roman Malatinec a Jaroslav Černák.

Informácie o kurze, cena kurzu vám budú poskytnuté na tel. čísle 0905631785.

Text:Jaroslav Černák