Početnou účasťou podporili obyvatelia mestskej časti Piešť I. v Detve otvorenie vynoveného Kultúrneho domu, ktorý uviedli do užívania v sobotu večer 20. septembra 2014. Iniciatívu a práce na obnove Kultúrneho domu dohliadal Ondrej Vrťo, poslanec mestského zastupiteľstva. Spolu s tunajšími obyvateľmi investovali viacero dobrovoľníckych hodín do rekonštrukčných prác. Vo februári 2012 Mesto Detva v predloženom projekte modernizácie zohľadnilo nové formy využitia objektu podľa potrieb a požiadaviek obyvateľov a subjektov, ktoré sa podieľajú na tvorbe kultúrneho a spoločenského života. „Ďakujem všetkým obyvateľom Piešťa, ktorí brigádnicky pomohli pri rekonštrukčných prácach a pripravili toto slávnostné otvorenie,“ podčiarkol v príhovore aj primátor Detvy Ján Šufliarský. Pásku na javisku zrekonštruovaného Kultúrneho domu symbolicky prestrihol primátor s riaditeľom Kultúrneho centra A. Sládkoviča Jozefom Kulišiakom.

Na kultúrny program a ľudovú zábavu, ktorá pokračovala až do ranných hodín, zavítalo približne dvesto ľudí, účasť totiž presiahla plánovanú kapacitu miest na sedenie. Otvorenie Kultúrneho domu účasťou podporili aj mestskí poslanci Roman Vrťo, Vladimír Kučera a Darina Labáková, ktorá je aj predsedníčkou Komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve. Program účastníci odmenili opakovaným potleskom, na obnovenom pódiu vystúpili Folklórny súbor Detva, Folklórny súbor Podpolianski vrchári z Korytárok, Kmotry z Detvy a Heligonkári z Piešťa, Peter a Katarína Purdeková. Nasledovala zábava, do tanca hrala ľudová hudba Mlynárovci z Piešťa.

Mesto Detva do rekonštrukcie budovy investovalo 118 tisíc Eur, do novej prístupovej cesty a plôch pre parkovanie 9500 Eur. V rámci rekonštrukcie vymenili vchodové dvere a okná, zrekonštruovali sociálne zariadenia, vnútorné omietky stien a stropov, podlahy, vybrúsili parketovú podlahu sály a javiska s povrchovými lakovými úpravami. Komplexnú rekonštrukciu si vyžiadala elektroinštalácia, svietidlá a bleskozvod, odvody dažďovej vody. Objekt vybavili novou plynovou prípojkou a teplovodným vykurovaním. Fasádu zateplili a natreli plechovú strechu. Súčasťou kompletného zatemnenia bola aj výmena javiskového príslušenstva.

Vlastný Kultúrny dom si obyvatelia Piešťa postavili v roku 1976 svojpomocne a bezodplatne za vykonanú prácu. Za kultúrnym vyžitím sem prichádzali aj obyvatelia z okolitých obcí. V novšom období budova slúžila aj na väčšie rodinné udalosti či pracovné stretnutia rôznych subjektov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA