Vážení občania,

za pár mesiacov sa súčasný mestský parlament dostane do polovice svojho funkčného obdobia. Je čas na prvé zhodnotenie práce našich poslancov. Ako sa zlepšil život našich občanov, aké nové investície zabezpečili naši poslanci, čo nové sa v meste vybudovalo, ako sa zlepšilo školstvo, šport, kultúra, spoločenský život, ako sa zlepšilo podnikateľské prostredie, spolupráca mesta s podnikateľmi?

Noví poslanci na čele s pánom Vrťom pred voľbami sľubovali radikálne zmeny, všetko budú robiť po novom a samozrejme lepšie. Aká je realita? To zhodnotíte najlepšie Vy, občania. No myslím si, že aj pán Vrťo už prišiel na to, že ľahšie bolo kritizovať z opozičných lavíc ako teraz reálne riadiť mesto ako líder koaličných poslancov.

Normálne by malo mesto fungovať tak, že v septembri, októbri, novembri by poslanci spolu s odborníkmi z mesta mali intenzívne spolupracovať pri tvorbe rozpočtu mesta a na pláne investičných akcií na ďalší rok. Aká bola realita? Poslanci nechali hlavného ekonóma pripraviť rozpočet mesta, vedúceho oddelenia výstavby nechali pripraviť plán investičných akcií a na mestskom zastupiteľstve v decembri všetko zmenili a rozhodujúce položky rozpočtu mesta presunuli do účelovo viazanej rezervy. Čo to znamená? Znamená to,  že všetko čo sa v meste vybuduje, že o všetkých peniazoch, ktoré sa preinvestujú v meste rozhodujú naši páni poslanci na čele s pánom Vrťom.

A tu sú výsledky: 

Uvediem niekoľko príkladov. Ekonóm a vedúci výstavby navrhli na komplexnú rekonštrukciu okolia LDCH ( liečebňa dlhodobo chorých ) 175 000 €, poslanci schválili 40 000 € ( vraj to stačí ), no nestačí. Asi je podľa poslancov lepšie lepiť túto investíciu niekoľko rokov, ako by to mali spraviť naraz a poriadne. Nie je to tak dávno, keď práve oni kritizovali rekonštrukciu polikliniky a to sa robila len na dve etapy.

Na rekonštrukciu chodníkov, parkovísk a detského ihriska na Námestí mieru ( Kapustnice ) mesto navrhlo 170 620 €, poslanci schválili 27 750 € ( vraj to stačí ), no nestačí. Je to skôr výsmech občanom tejto časti sídliska. Veď čo sa dá za 27 750 € v tejto časti mesta urobiť? Určite by sa občania potešili, keby sa v tejto časti mesta konečne preinvestovala navrhovaná suma 170 620 € a konečne začal riešiť havarijný stav tejto časti sídliska.

Na vybudovanie krytej plavárne v Detve mesto navrhlo na projekt sumu 51 000 €, poslanci schválili 0 € ( vraj plaváreň Detva nepotrebuje ).

Mesto navrhlo 10 000 € na údržbu a na projektovú dokumentáciu pre projekt z eurofondov na kompletnú rekonštrukciu budovy CVČ ( centrum voľného času ) pre našich dôchodcov, ktorí mali využívať budovu CVČ, poslanci schválili 0 € ( vraj teraz CVČ nie je potrebné riešiť, sú prednejšie iné projekty ).

Mesto navrhlo pre Klub dôchodcov v starej časti Detvy na vybudovanie altánku, dlažby, sedenia sumu 8 000 €, poslanci schválili 0 € ( bez zdôvodnenia ). Možno poslanci usúdili, že dôchodcom stačí raz ročne rozdať kvietky.

Mesto navrhlo na vybudovanie detských ihrísk na Skliarove, Kostolnej a v Piešti sumu 20 000 €, poslanci schválili pre prímestské časti mesta 0 € ( vraj prednostne je potrebné riešiť detské ihriská na sídlisku až potom na lazoch ). Jedno „ukážkové“ sa im už podarilo na Dolinkách.

Poslanci účelovo viažu v rezerve aj finančné prostriedky na opravy a budovanie verejného osvetlenia, mestského rozhlasu, asfaltovanie a penetrovanie miestnych a mestských komunikácií, to znamená, že o tom čo, kde a ako sa bude robiť rozhodne pán Vrťo spolu s niektorými poslancami a potom uvoľnia peniaze z rozpočtu mesta. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Stále od poslancov počúvame, že primátor a mesto nič nerobia a snažia sa tak zbaviť zodpovednosti. Ale tu je jasný dôkaz, že o každom cente a investícii v tomto meste rozhodujú len a len poslanci. Primátor je výkonný orgán a môže robiť len to, čo odsúhlasia páni poslanci.

Ak si vážení občania pozriete našimi poslancami schválený rozpočet mesta zarazí Vás, že pán Vrťo a jeho poslanci rezignovali na budovanie cyklochodníka, zeleného priemyselného parku Trstená, krytú plaváreň, opravy a budovanie mestských ciest a chodníkov, investície do našich detí a dôchodcov, teda všetky tie veci za ktoré ešte pred 2 rokmi kritizovali bývalých poslancov. Iróniou je však to, že práve bývalé zastupiteľstvo rozbehlo nevídaný investičný rozvoj, ktorý sa príchodom nových poslancov akoby zastavil. 

Uvedené skutočnosti nie sú výmysly, ale fakty, ktoré si môžete pozrieť v Rozbore hospodárenia Mesta Detva za rok 2015 a v Záverečnom účte Mesta Detva. Vývoj výdavkov kapitálového rozpočtu mesta ( teda dlhodobé investície ) je alarmujúci, v roku 2014 sme investovali 2 724 517 € kým v roku 2015 sme investovali 1 490 855 €, čo je pokles o 1 233 662 €. Vývoj výdavkov bežného rozpočtu je tiež alarmujúci, v roku 2014 sme minuli 7 417 419 €, v roku 2015 až 8 510 001 €, čo je nárast o 1 092 582 €. To znamená, že sme za posledný rok prejedli o 1 000 000 € viac ako v minulých rokoch a to na úkor našich detí a ich budúcnosti.     

Vážení občania, máte pocit, že takto má vyzerať hospodárenie s Vašimi peniazmi?

Text: Ján Šiandor