Mnohí si ešte pamätáme ako tesne pred poslednými komunálnymi voľbami zaplavili poštové schránky v Detve anonymné hanlivé letáky plné klamstiev voči primátorovi a jednému z kandidátov na poslanca. Rovnaký rukopis, rovnaký spôsob distribúcie nocou a rovnako tesne pred voľbami. 

Nie je náhoda, že tieto hanlivé letáky sú stále namierené voči primátorovi a jeho podporovateľom? Všetci vieme o koho ide, a ktorí poslanci za tým stoja. Nestačia im online noviny, cez ktoré opakovane intrigujú a zavádzajú občanov? Veľakrát boli poslancom takéto klamstvá verejne vyvrátené. Preto to skúšajú takto anonymne a špinavo pod rúškom noci?

V Detve sa na vchodoch bytových domov a verejných miestach objavili letáky s informáciou o novom investorovi, ktorý má namierené do priemyselného parku Trstená. O tejto informácii však vedeli len niektorí poslanci, ktorí to prebereli nedávno na Mestskej rade. A zrazu sa objavili anonymné letáky po celom sídlisku v Detve, ktoré strašia obyvateľov v prípade príchodu tohto investora príchodom Ukrajincov či dokonca Rumunov, čo je ale úplné klamstvo. V Detve máme obrovské množstvo nezamestnaných ľudí, ktorí by mali príležitosť zamestnať sa v nadnárodnej modernej firme.

V meste Detva je približne 10% nezamestnanosť tj. 1500 ľudí bez práce. Táto Belgická spoločnosť Punch NV, člen medzinárodnej skupiny Punch, patrí k významným Europskym hráčom na trhu a má dlhoročnú históriu. V Detve plánuje začať výstavbu nového závodu na výrobu komponentov v automobilovom priemysle a plánuje tu vytvoriť stovky nových pracovných miest. Toto je však podmienené schválením uznesenia Mestským zastupiteľstvom mesta Detva. To znamená, že len mestskí poslanci v Detve môžu rozhodnúť či tohto investora pustia do mesta. To isté platí aj o predaji pozemkov o čom znovu môžu rozhodnúť len a len poslanci na najbližšom mestskom zastupiteľstve.

Táto investícia bude verejne prejednaná a to na najbližšom Mestskom zastupiteľstve v Detve za prítomnosti zástupcov investora ako aj občanov, ktorí majú záujem zúčastniť sa. 

Výrobná prevádzka investora patrí do ľahkého priemyslu, nebude mať negatívne dopady na životné prostredie a bude dodržiavať všetky požiadavky na ochranu životného prostredia. Pracovisko bude vybavené najmodernejšími CAD systémami na tvorbu 3D modelov, simuláciu produktov a výrobných postupov. Zámerom investora je v budúcnosti spolupracovať so školami na projektoch duálneho vzdelávania a praxe a na svojich výskumno-vývojových aktivitách aj so slovenskými vysokými školami a vedeckými inštitúciami.

V anonymných letákoch a v bulvárnom nadpise článku v novinách poslanca Pavlova sa píše o 1500 kamiónoch čo je ďalšia fabulácia a totálne klamstvo v snahe pobúriť obyvateľov. Podľa informácií predložených investorom pre štúdiu EIA, by pri plnej prevádzke bola cestná komunikácia zaťažená denne cca 20 prichádzajúcimi a odchádzajúcimi nákladnými vozidlami do 24 ton. Tak prečo poslanec J.Pavlov takto straší obyvateľov bulvárnym nadpisom v jeho internetových novinách? A tie množstvá nákladných áut do Bioplynovej stanice poslancovi Pavlovi nevadia? Pritom je dôležité povedať to, že v tomto priemyselnom parku je plánovaná výstavba a výroba. Veď za výstavbu cesty do tohto priemyselného parku hlasoval aj poslanec Pavlov a spol. tak o čo teraz ide? Máme si teda myslieť, že im vadí veľký investor, ktorý nie je odkázaný ponúkať úplatky a nepotrebuje byť nacucaný na eurofondy? Pritom poslancom nevadí, že do miestnej CTZ a Bioplynovej stanice chodí mesačne množstvo kamiónov a to nehovoríme o tom odpornom zápachu, ktorý sa odtiaľ šíri. Počul niekto jediného poslanca, aby sa o toto zaujímal?  Boli to práve poslanci v Detve, ktorí dovolili vybudovať túto CTZ a Bioplynovú stanicu rovno pod oknami obyvateľov na „Kapustách“.

Preto zostáva dúfať a čakať ako sa zachovajú títo poslanci. Či oberú občanov v Detve o stovky pracovných miest tak ako ich obrali o teplovody v hodnote niekoľko miliónov euro. Vtedy to bol znovu len primátor mesta čo sa zastal občanov a žiadal poslancov vrátiť tieto teplovody tak ako teraz primátor žiada poslancov rozhodnúť v prospech obyvateľov nášho mesta.

Text: Občianski aktivisti –  Ivan Kollárik, Igor Otepka, Ľubomír Paučo, Ján Juriga, Pavel Golian, Ján Šiandor