„V tomto digitálnom svete si čoraz viac uvedomujeme význam knihy pre človeka,“ utvrdili sa aj deti z Materskej školy Kriváň v utorok 15. marca 2016.

Pani učiteľky krivánskej materskej školy preto už v tom najmladšom veku chcú vrátiť deti späť do ríše rozprávok a nepoznaného prostredníctvom kníh. V mesiaci marec si viac ako inokedy uvedomujú túto potrebu a venujú tomu väčšiu pozornosť. Do Materskej školy v Kriváni dňa 15. marca 2016 pozvali dlhoročnú pracovníčku „tetu Táňu.“ Teda Tatianu Bérešovú, vedúcu Mestskej knižnice Karola Antona Medveckého v Detve.

Tá deťom vysvetlila význam knižníc a kníhkupectiev. Zahrala si s menšími deťmi rozprávku o Líštičke. V zelenej triede sa deti rozdelili do dvoch skupín. Predškoláci súťažili v prednese poézie a ostatní boli aj porota, aj diváci. Diplom za prednes získali všetci predškoláci. Ostatní boli odmenení sladkou odmenou. Na záver sa všetci zahrali hru na Muchotrávky. „Nech kniha navždy ostane dobrým priateľom našich detí!“–spoločne si želajú pani učiteľky.
Kniha je jedno veľké tajomstvo, ktoré nebudeme poznať, kým si ju neprečítame /F. Hrubín/.


Text a foto: Mária Čabanová