Folklórna skupina Kmotry a kmotrovia z Detvy si v roku 2018 pripomínajú 10. výročie od svojho založenia.

Najskôr vznikla ženská spevácka skupina s názvom Kmotry z Detvy, ktorú vytvorili Anna Ostrihoňová v spolupráci s Petrom Purdekom, počas nahrávania albumu Heligonkári 11. Skupina sa rokmi formovala a časom bola obohatená o mužské spevy a rozkazovačky, čím sa zmenil názov na súčasný – Kmotry a kmotrovia z Detvy.

Kolektív svoje jubileum oslávil podujatiami v dvoch termínoch, pričom jedno bolo 14. apríla 2018 v sále kultúrneho domu v Piešti a bolo vyhradené pozvaným hosťom. Druhé bolo 17. júna 2018, v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve, a bolo dostupné verejnosti.

Programom sprevádzal Roman Malatinec, ktorý divákom priblížil vznik skupiny, jednotlivých členov, ich repertoár a pôsobenie. Hosťom programu boli Podpolianski vrchári. Pri príležitosti výročia skupiny bolo do života uvedené prvé profilové CD s názvom Piesne časom utkané.

Jubilujúci kolektív chce touto cestou vyjadriť poďakovanie Romanovi Malatincovi a Emílii Sekerešovej, ktorí im pomáhali s dramaturgiou a choreografiou a folklórnemu súboru Podpolianski vrchári za obohatenie programu.

Veľké poďakovanie patrí všetkým sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc pri organizovaní oboch podujatí. Poďakovanie adresujú tiež všetkým ľuďom, ktorí svojou pomocou akokoľvek prispeli na oslavách desaťročnice.

Text: Jana Gažová, Anna Ďurišová
Foto: David Kamenský