Novou predsedníčkou Klubu dôchodcov č.1 v Detve sa od 18. februára 2016 stala Sidónia Domová. Túto službu prebrala po zaslúžilej dlhoročnej predsedníčke Márii Golianovej. Tá klub viedla obdivuhodných 18 rokov.

2 3

Uznanie i poďakovanie za službu jej členovia vyjadrovali v srdečných objatiach, slovne a darovanou kyticou. Novú predsedníčku Sidóniu Domovú zvolili členovia klubu počas plánovanej členskej schôdze v divadelnej sále v Chudobienci v Detve.

S ďakovným slovom sa k odchádzajúcej predsedníčke obrátil aj primátor Ján Šufliarský. Márii Golianovej poďakoval za skutočne dobrú spoluprácu, za jej starostlivosť o seniorov, za organizovanie rôznych aktivít pre seniorov v oblasti kultúry, športu, spoločenských podujatí či relaxačných pobytov.

„Jej prácu vo funkcii predsedníčky sme si vždy vážili. Hovorím za seba osobne aj za mesto,“ poznamenal primátor Šufliarský.

Novej predsedníčke Sidónii Domovej primátor poprial veľa zdravia, úspechov, tvorivého elánu a trpezlivosti. Zároveň vyjadril presvedčenie, že bude zdarne pokračovať v aktívnej činnosti klubu a dobrej spolupráci s mestom.

Klub dôchodcov č. 1 združuje seniorov v historickej časti Detvy. V októbri roku 2015 klub oslávil 35. výročie svojho založenia. K 1. januáru aktuálneho roka má 152 členov, uviedla vo výročnej správe odchádzajúca predsedníčka Mária Golianová. Na schôdzi vyhodnotili činnosť za uplynulý rok, schválili plán činností na rok 2016, zhodnotili hospodárenie a schválili rozpočet klubu.

4 5

Na členskej schôdzi si dôchodcovia minútou ticha uctili zosnulých členov. So zármutkom si pripomenuli stratu zomrelých v roku 2016. A to Máriu Dankovú, Elenu Krnáčovú, Martina Krnáča, Elenu Fekiačovú a Zuzanu Rybárovú.

Radostnejšia pre všetkých bola chvíľa spoločného blahoželania seniorom, ktorí sa dožívajú jubileí v prvom polroku 2016 a to Oľge Gondovej, Márii Chebeňovej, Jánovi Kuricovi, Jozefovi Ľuptákovi, Emílii Stehlíkovej, Anne Ľalíkovej, Anne Drugdovej, Júliusovi Kondrlíkovi, Jozefovi Dianiškovi, Márii Rybárovej a Pavlovi Valockovi.

Hospodárenie klubu za rok 2015 predniesla Mária Chebeňová, celé stretnutie obratne moderoval člen výboru klubu dôchodcov Emil Chamula.

6 2

Vľúdnu atmosféru v sále vytvorili svojimi scénkami deti z Materskej školy na Námestí SNP 17, ktoré viedli ich učiteľky Kráľová a Golianová.

Počas diskusie sa členom Klubu dôchodcov č. 1 prihovorili prítomní zástupcovia ostatných klubov dôchodcov v Detve a Jednoty dôchodcov a pozvali ich na svoje najbližšie pripravované podujatia v Detve.

7 8

Text a foto: Zuzana Juhaniaková