V obradnej sieni mesta Detva si 16. októbra 2015 spoločne pripomenulo výročie zlatej svadby (50 rokov) sedem manželských párov: Pavel a Viera Gallovci, Jozef a Amália Gondovci, Jozef a Zuzana Vazovanovci, Viktor a Helena Dubecovci, Ján a Emília Ľuptákovci, Jozef a Emília Strapkovci, Štefan a Emília Purdekovci.

Kolektív Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Detve pripravil pre jubilantov slávnostný obrad zlatého sobáša, kde sa im prihovoril primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý vo svojom príhovore jubilantom okrem iného, poďakoval najmä za všetko to dobré, čo za polstoročie manželského života urobili pre svoju rodinu, pre svojich blízkych, priateľov i známych, pre mesto a celú spoločnosť.

1

Do ďalších rokov života im poprial veľa zdravia, radosti, šťastia, spokojnosti, dobrej pohody a Božieho požehnania v kruhu svojej rodiny. Po peknom úsmevnom vystúpení členov Zboru pre občianske záležitosti si potom jubilanti zaspomínali na  desiatky rokov manželského spolužitia na spoločnom posedení, ktoré sa konalo v zasadacej miestnosti Mestského úradu.

2

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková