V stredu 27. mája 2015 príhovorom otvoril primátor mesta Ján Šufliarský v Dome kultúry A. Sládkoviča v Detve III. medzinárodný fujarový festival Duša fujary. Festival sa konal v mestách Detva, Zvolen a Banská Bystrica v dňoch od 27. do 30. mája. Záštitu nad ním prebrali primátori týchto miest.

„Som rád, a chcem sa poďakovať organizátorom, že tento festival sa v tomto roku koná aj v meste Detva, pretože Detva a Podpoľanie je považované za rodisko fujary, a práve tento rok si pripomíname 10. výročie zapísania fujary do svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. My, Detvania sme na to právom hrdí a pyšní,“ uviedol Ján Šufliarský.

Prvým podujatím tohto festivalu bol výchovný koncert pre žiakov detvianskej Základnej školy J. J. Thurzu v Dome kultúry A. Sládkoviča. Na pódiu vystúpili domáci aj zahraniční fujaristi a píšťalkári.

Podpoľanie je rodisko fujary

Popoludní toho istého dňa festival pokračoval vernisážou výstavy fujár v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene, ktorú pripravili v spolupráci s Podpolianskym múzeom v Detve. Vernisáže sa zúčastnili primátorka Zvolena, Lenka Balkovičová a primátor Detvy, Ján Šufliarský.

Organizátormi festivalu sú občianske združenie Duša fujary, agentúra OF Course a hudobná agentúra Fujara music.

fauj