To čo sa udialo na dnešnom zastupiteľstve v Detve dňa 5.10 2015 je ďalšia mimoriadne zlá správa pre obyvateľov. Celé to pripomína neslávne známu kauzu piešťanskeho CTčka, keď sa zrušila výhodnejšia ponuka a za oveľa vyššie peniaze sa urobila nová.

O čo teda ide? Poslanci zvolali mimoriadne zastupiteľstvo, aby navýšili o 35 000 eur projekt na multifunkčné ihrisko na základnej škole J.J. Thurzu v Detve. Problém tejto celej kauzy spočíva v tom, že na toto ihrisko už bol vypracovaný komplexný, odsúhlasený projekt, v ktorom boli nacenené všetky položky pričom projekt spĺňal všetky štandardy a potreby na športovú činnosť.  Ihrisko malo pôvodne stáť cca 50 000eur. Avšak vďaka tomuto zastupiteľstvu je všetko inak a namiesto 50 000eur to má stáť 85 000eur. Má to logiku? Nesmrdí na tom niečo?

Poslanci nebrali do úvahy ani pripomienky občanov, dokonca poslanec Ciglan verejne zavádzal prítomných obyvateľov, ako aj poslancov po tom čo ho verejne vyzval Ján Šiandor, aby zdôvodnil toto konanie a dôvod na takéto obrovské navýšenie.

Poslanec Ciglan odpovedal, že podľa neho je toto navýšenie potrebné, pretože tento projekt je nedostačujúci, pretože tam chcú zapracovať ešte tenisové a basketbalové príslušenstvo.

Toto je však úplné klamstvo nakoľko stačí nahliadnuť do pôvodného projektu, kde toto tenisové či basketbalové príslušenstvo je jednoznačne nacenené a zahŕňa už aj dodávku a osadenie.

Teraz je na mieste otázka. Prečo teda poslanec Ciglan verejne zavádzal obyvateľov a obhajuje podľa všetkého bezdôvodné navyšovanie tejto obrovskej sumy až o 35 000eur? Môžme sa len domnievať, na Slovensku je len pár firiem, ktoré dokážu robiť tieto multifunkčné ihriská a aj z minulosti poznáme medializované kauzy ich vzájomných dohôd.

Priamo na tomto zastupiteľstve vyjadrili pochybnosti s výškou tejto ceny aj poslanci J.Bódi a Šichta.

J. Bódi „Aj mne sa zdá byť tá cena za ihrisko privysoká. Robil som v minulosti už na podobnom a pohybovali sa v tých cenách okolo 50 000eur. Tá cena sa mi zdá vysoká ale podporím to.“

Ďalej sa vyjadril poslanec Šichta „Cena za toto ihrisko sa aj mne zdá byť vyššia ako sú ceny obvyklé, mám s tým vnútorný problém…“

Nepochopiteľné je však ich konanie, že napriek tomu za to bez problémov hlasovali, tak ako aj ostatní poslanci.

Oslovili sme tri firmy a tvrdia, že by také ihrisko postavili do 50-tisíc. Za podobné ihrisko zaplatila napríklad obec Blažice 46-tisíc. No v Detve sa poslanci rozhodli, že namiesto 50 000eur navýšia sumu ihriska na 85 000eur. 

Pomyselnou čerešničkou tohto zastupiteľstva bolo nakoniec prijatie uznesenia, kde uložili prednostovi zabezpečiť vypracovanie novej projektovej dokumentácie do 15. 10. 2015. Čo je absolútne nevykonateľné do tohto termínu, pretože podľa zákona sa musí spraviť nový projekt tak, že sa musí urobiť nové verejné obstarávanie a tu nastáva problém. Prednosta musí čakať, kým primátor podpíše uznesenie na čo má 10 dní, potom mu musí niekto povedať čo vlastne dať do tohto rozšírenia projektu, čiže vlastne znamená zadať nové podmienky. A kto určí tieto podmienky?