Juniáles je už každoročne tradičná akcia organizovaná v priestoroch Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím v Detve v spolupráci s Domovom sociálnych služieb DETVA. Klienti DSS a žiaci školy oslávili koniec školského roka dňom radosti.

Ráno žiaci školy dostali vysvedčenia a premiestnili sa na terasu a do záhrady, kde už hrala hudba DJ Jozefa Hanusku a čakali stanovištia so súťažami pre žiakov a aj klientov DSS. Všetci ukázali svoje schopnosti a pri každej úspešne absolvovanej súťaži dostali ako odmenu symbolické peniaze, za ktoré si potom mohli vybrať ceny v hodnote, ktorú získali. Pani učiteľky tak preskúšali ich získané vedomosti z matematiky. Po súťažiach všetci čakali, že možno príde aj kúzelník. Mnohým bolo tak dobre, že si želali, aby na chvíľočku zastal čas. Čas čakania všetci vyplnili občerstvením, aby nabrali sily na zvyšok zábavného dňa. A potom? Medzi deti prišli kúzelníci z Triklubu Detva s kúzelníckou show, ktorí síce čas nezastavili, ale veľmi potešili a zabavili detských i dospelých divákov.

Avšak ani po tomto predstavení sa veselý deň neskončil. Žiakov školy a klientov DSS čakala ešte zmrzlina. Bez tohto si už Juniáles nedokážu ani predstaviť. V záhrade bolo chvíľku počuť hrať len hudbu a veselo poletovať bubliny a balóny. Detské džavotanie stíchlo. Zmrzlina sa však zjedla a hudba vtedy začala hrať hlasnejšie. DISKOTÉKA!!!!!! Tance, karaoke spev, naháňanie bublín a všetko, čo k tomu patrí. Nikto nechcel túto akciu ukončiť, ale ako sa hovorí, treba skončiť v tom najlepšom. Postupne deti s rodičmi poodchádzali na zaslúžené prázdniny a v srdciach učiteľov a všetkých zamestnancov zostal krásny pocit z celého dňa.

Ďakujeme Mestu Detva, za finančné podporenie tejto našej radostnej akcie. Nemôžeme však zabudnúť na jedno obrovské ďakujeme našej pani riaditeľke PhDr. Martine Ostrihoňovej Kurekovej a pani riaditeľke DSS Mgr. Márii Gibaľovej.
ĎAKUJEME!!!!!

juniales

Text: Mgr. Dana Ruszóová