Každoročne dvakrát v roku mesto Detva pozýva občanov, ktorí oslavujú okrúhle životné jubileum do obradnej siene. 

V roku 2015 jubilantov za druhý polrok privítali v obradnej miestnosti najprv 26. novembra, a to tých ktorí oslávili 75 narodeniny.

Pozvanie prijalo dvadsaťdva jubilantov: Štefan Purdek, Drahomír Havlín, Ján Krnáč, Helena Ivaničová, Ján Gonda, Veronika Hanusková, Ladislav Slahúčka, Alžbeta Vajajiová, František Valent, Marta Henczeová, Ida Vlčeková, Vilma Šufliarska, Karol Šufliarsky, Mária Mesárošová, Anton Mičík, Ján Tuček, Milan Sarvaš, Helena Hustinová, Mária Pľaštíková, Mária Teremová, Emília Uhrinová, Pavel Gallo.

1.decembra opäť privítali v obradnej sieni jubilantov a to 80 a 85-ročných. Pozvanie prijali sedemnásti oslávenci: Štefan Fekiač, Emília Chamulová, Jozef Golian, Juraj Haško, Jozef Hronec, Ľudovit Ducho, Emília Kulišiaková, Mária Melichová, Emília Lalíková, Emília Luptáková, Mária Sliacka, Mária Gallová, Emília Zdechovanová, Jozef Jozefík, Amália Vreštiaková, Margita Chrenovská, Jozef Baláž.

2

Na obidvoch občianskych slávnostiach po úvodnom kultúrnom programe, v ktorom jubilantov pozdravili najprv hudobník a spevák Jožko Uhrin a speváčka Anka Hudecová, predviedli svoje spevácke umenie dievčatá z DFS Ratolesť a ĽH Tomáša Boráka. Potom sa jubilantom prihovoril primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý vyzdvihol najmä ich záslužnú prácu pre svoje rodiny, spoločnosť a poďakoval sa im za všetko, čo urobili.

3 4

Každému jubilantovi primátor mesta po zápise do pamätnej knihy zablahoželal a odovzdal kvet a malý darček. Po slávnosti uskutočnilo v zasadacej miestnosti Mestského úradu posedenie jubilantov pri koláčiku a káve, na ktorom si zaspomínali na rôzne chvíle zo svojho života a spoločne si aj zaspievali svoje obľúbené ľudové piesne. Na dobrú náladu im opäť zahrali a zaspievali Jožko Uhrin s Ankou Hudecovou. Celý obrad ako i následné posedenie, ktoré sa niesli v znamení emócií, dojmov a spomienok, prijatia jubilantov pripravili členovia Zboru pre občianske záležitosti.

1

Text: Anna Kucejová
Foto: Zuzana Juhaniaková, Eva Huboňová