Ocenenie Majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2017 si  prevezalo šesť výrobcov z celého Slovenska. Udelené im bolo v rámci galavečera, ktorý sa konal v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave.

Laureátov vyberala odborná komisia zložená z výtvarníkov, etnológov, dizajnérov a odborných pracovníkov.

Pre tento rok titul získali gubár Ján Fotto z Klenovca, drotár Ladislav Jurovatý z Bratislavy, výšivkárka Anna Kováčová z Liptovského Mikuláša, hrnčiar Tomáš Mihók z Kurimy, rezbár Milan Stieranka z Klenovca a výrobca fujár a píšťal Jozef Svoreň z Detvy. Mená laureátov oznámilo Ústredie ľudovej umeleckej tvorby (ÚĽUV).

Jozefa Svoreňa z Detvy ocenili za výrobu fujár a píšťal. Vyrába fujary, šesť dierkové píšťaly, koncovky a dvojačky zdobené tradičnou podpolianskou ornamentikou. Porota vyzdvihla, že jeho tvorba je charakteristická kvalitným remeselným prevedením a vysokými výtvarnými hodnotami s väzbou na regionálne tradície.

Ocenenie udeľuje ÚĽUV spoločne s Ministerstvom kultúry SR od roku 1959 jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel.

Jozef Svoreň svoje nástroje vyrába najčastejšie z bazy, dajú sa však urobiť aj z jaseňa, liesky či javora.