Hovorí sa, že z cudzieho krv netečie. Eurofondy však vôbec nie sú cudzie peniaze a vôbec nie sú zadarmo. Na eurofondy sa skladáme všetci. Na každé vyčerpané euro z eurofondov musíme vynaložiť 68 centov z nášho rozpočtu. Čoraz menej počuť roky omieľanú tézu o tom, že eurofondy znižujú regionálne rozdiely a pomáhajú regiónom. Niet divu, realita to totiž nepotvrdzuje. Občania nevedia aké veľké finančné prostriedky smerujú aj na Podpoľanie a kde v skutočnosti končia.

Kto prerozdeľuje eurofondy na Podpoľaní?

Organizácia, ktorá prerozdeľuje eurofondy v našom regióne sa nazýva MAS Podpoľanie. Jej členovia rozhodujú o tom, aké projekty budú podporené a kto dostane peniaze z eurofondov. Členom tohto združenia a človekom, ktorý rozdeľoval eurofondy bol aj mestský poslanec Ing. Roman Vrťo. V Detve sa poslanec Vrťo snaží prezentovať ako morálna autorita, ale aká je skutočnosť? Pán poslanec zriadil Občianske združenie Sportpoľana, cez ktoré v priebehu dvoch rokov získal dotácie na projekty „propagujúce“ Podpoľanie v celkovej výške takmer 200 000 eur (6 miliónov Sk). 

Na aké projekty boli použité tieto obrovské peniaze z eurofondov? Príprava a tlač propagačných materiálov o Podpoľaní za 29 190 €. Kto z obyvateľov mesta a návštevníkov mesta ich videl? Netreba zdôrazňovať, že za papierové brožúrky je to viac než zaujímavá cena. O predražených webstránkach sa toho na Slovensku už popísalo a nahovorilo veľa, preto nikoho neprekvapí, že aj niekto v Detve dokázal vytvoriť stránku za 32 951,10 € (Interaktívne v Podpoľaní). Kto z obyvateľov mesta a návštevníkov mesta ju pozná? Asi to nestačilo a tak nasledoval ďalší projekt Podpoľanie v mobile a to za 32 800,00 €. Kto z obyvateľov mesta a návštevníkov mesta využíva aplikáciu v mobile? V zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa píše, že prijímateľ dotácie sa zaväzuje riadne ukončiť realizáciu predmetu projektu najneskôr do 30. apríla 2015. Je rok 2016 a Podpoľanie v mobile stále nefunguje? Vráti pán poslanec peniaze z eurofondov a kedy? To však stále nie je všetko a nasledoval ďalší propagačný projekt s dotáciou vo výške 31 888,00 € pod názvom Podpoľanie – destinácia vidieckeho cestovného ruchu. Kto z obyvateľov mesta a návštevníkov mesta ho pozná a využíva? Stále bolo málo a tisíce eur na interaktívne Podpoľanie zjavne nestačili a tak nasledovala ďalšia dotácia vo výške 32 500,00 € pod názvom Interaktívne v Podpoľaní II. – etapa. A to stále nie je všetko. Ďalší projekt a to Pozoruhodnosti Podpoľania – publikácia Podpoľanie nás stál ďalších  32 767,00 €. Spočítané a podčiarknuté poslanec Vrťo zinkasoval za tieto projekty takmer 200 000 € ( 6 miliónov Sk ).

Myslím si, že na toto prejedanie eurofondov sa už nemohli pozerať ani starostovia a primátori z Podpoľania, ktorí verejne kritizovali nehorázne nakladanie pána Vrťa s eurofondami. Ani ostatní členovia MAS Podpoľanie už neboli ochotní tolerovať aktivity pána Vrťa a odvolali ho zo všetkých štruktúr MAS Podpoľania – v novom programovom období kandidoval do funkcie, kde neobhájil svoju pozíciu a nebol zvolený.

Tiež sa hovorí, že keď neprší, tak nech aspoň kvapká. Pokrytectvo poslanca Vrťa najnovšie zašlo až tak ďaleko, že začal kritizovať prácu Turistickej informačnej kancelárie v Detve (TIK) za slabú propagáciu a keby to robil on, tak by to robil lepšie?! Zabudol však doplniť, že TIKu mesto poskytuje ročný príspevok 9.958 € a hlavnou náplňou je poskytovať celoročne 12 hodín denne ( aj cez víkendy ) služby v informačnom stredisku. Roman Vrťo ako líder poslancov presadil, aby v tohtoročnom rozpočte nebol TIKu schválený ani tento príspevok. Pretože pán poslanec bol odpojený od príjmov z eurofondov chcel by sa teraz napojiť na mestský rozpočet a poskytovať „ služby „ v TIKu on?

Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov:

Text: Ján Šiandor