V období jarných prázdnin sa v Základnej škole s materskou školou Alexandra Vagača pani učiteľky rozhodli podať pracujúcim rodičom pomocnú ruku a zorganizovali jarnú školu. Celý týždeň sa niesol v duchu škola hrou a zúčastnilo sa ho 17 žiakov, ktorí pracovali v dvoch skupinách.

„Po zvítaní v rannej komunite sa deti oboznámili s denným programom a porozprávali sme sa o histórii Dňa sv. Valentína. Následne sa celý deň niesol v duchu lásky. Jadro úloh, pri ktorých strávili deti doobedie tvorila matematika a slovenský jazyk,“ priblížila priebeh prvého dňa asistentka Anna Šufliarska. Ďalej si deti prostredníctvom tajničiek, krížoviek či problémových úloh upevnili učivo z dištančnej výučby. Podľa Anny Šufliarskej sa im najviac páčilo precvičovanie učiva s výučbovými programami na interaktívnej tabuli. „V rámci psychohygieny sme sa zahrali niekoľko hier na rozvoj motoriky, koordinácie i pamäte. A po výbornom obede sme v oddychovej zóne vyrábali valentínske pozdravy a pri stavaní snehuliakov načerpávali vitamín D,“ doplnila asistentka. V utorok prepojila vychovávateľka Macka Kořínková namáhavú matematiku s výtvarnou výchovou.

Deti poctivo navštevovali jarnú školu do konca týždňa a spolu s pani asistentkami, vychovávateľkami a špeciálnou pedagogičkou strávili spolu príjemné chvíle. 

Celý týždeň prebehol bez komplikácií a deti sa už teraz tešia na ďalšie prázdniny v škole.

Text: Patrícia Zliechovská

Foto: Anna Šufliarska