Už niekoľko dní sa v Detve živo diskutuje o zbabranej oprave chodníkov na Kapustniciach. Po veľkej vlne kritiky sa zákonite objavilo aj vyjadrenie lídra poslaneckého klubu Romana Vrťa.

Poslanec Vrťo sa snaží zbaviť viny za svoje rozhodnutia a „hodiť“ vinu na Technické služby Detva s.r.o. Píše, že traja zamestnanci mesta a konateľ technických služieb – pozreli, rozhodli a poslanci „len“ schválili 30 000eur.

Pán Vrťo, som prekvapený Vašim vyjadrením a hodnotením opravy chodníka na Kapustniciach. Vás považujem za oveľa vyšší level ako je poslanec Pavlov a preto aj vaše vyjadrenia si čítam pozornejšie a čakal by som len pravdivé fakty. Je to síce veľký trapas. Ale povedzme si ľudsky „môže sa stať“ Jednoducho zlyhanie ľudského faktoru kdekoľvek a kedykoľlvek je vždy možné.

Ale pekne po poriadku. ad 1. Boli ste to  práve vy poslanci, ktorí ste vymenili dozornú radu na Technických službách ako aj dvoch riadiacich pracovníkov.

ad. 2 ako ste prišli  k sume 30 000 eur na opravu miestnych komunikácií? To ste pozreli na Poľanu a bolo? Vedeli vôbec poslanci čo schvaľovali v rozpočte? Podľa Vášho vyjadrenia asi nie. Ak ste to teda urobili takto ako pišete znovu ste zlyhali poslanci a poviem Vám prečo.

Povinnosťou poslancov bolo nie dať „bianko šek“ niekomu a keď je prúser tváriť sa ja nič ja muzikant. Ale v každom obvode si mali páni poslanci dôkladne prejsť so zamestnancami mesta svoj obvod a na základe obhliadky ste si mali spoločne sadnúť a určiť kde je najnutnejšia oprava a kde je nutná komplexná rekonštrukcia. Potom sa mala určiť predpokladaná suma potrebná na tieto opravy a až tak schváliť v zastupiteľstve. Ako môžete schvaľovať niečo o čom ani neviete?

Poučte sa aspoň do budúcna, pretože nie prednosta alebo primátor, ale vy poslanci rozhodujete o tom čo sa bude robiť, ako sa bude robiť a za koľko sa bude robiť. A čo sa týka tak rozbitého chodníka ako je na Kapustniciach. Ak by to plátal ktokoľvek, výsledok by bol rovnaký. Takýto chodník si jednoducho vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.

Je to skôr hanba poslancov, ktorí bývajú práve v tomto obvode, chodia ako so zaviazanými očami a tieto veci riešia až keď nastane kritika a nespokojnosť.

Text: Ján Šiandor