Po ukončení vyšetrovania tzv. „volebného škandálu v Detve“ je už definitívne jasné, že k žiadnemu porušeniu zákona na Mestskom úrade nedošlo a že toto oznámenie sa nezakladalo na pravde.

Nemusel som vôbec premýšlať o čo tu išlo, pretože mne je to od začiatku úplne jasné a pokúsim sa Vám približíť a vysvetliť môj pohľad na celú túto „šaškárinu“.

To čo sa deje teraz v Detve okolo Romana Vrťa a jeho skupinky mi pripomína obdobie spred 8. rokov. Pre lepšie pochopenie dôležitosti funkcie prednostu Vám uvediem príklad. Keď pred 8. rokmi nastúpili noví poslanci a vtedajší prednosta, ktorý bol k nim viac než lojálny vtedy sa len začali diať veci… Stavať mohli bez problémov len vyvolení a to aj bez stavebného povolenia. Zažil som na vlastnej koži, keď som požiadal o stavebné povolenie, ktoré bolo v súlade s územným plánom a so stavebným zákonom. Bolo mi skoro 4roky nezákonne bránené aby som dostal stavebné povolenie. Otázka prečo? Pretože vtedajší prednosta a ním riadený stavebný úrad pod tlakom týchto poslancov porušovali čo sa porušiť dalo a tak moja žiadosť o stavebné povolenie bola daná do komisie výstavby a samozrejme zamietnutá. Zamietnutá bola veľmi obsiahlo, pretože obsahovala len jedno slovo „preto“. Dokonca mi bolo „radené“, že mám isť za jendým nemenovaným pánom poslancom a skúsiť sa s ním dohodnúť. Je to podľa Vás normálne? Samozrejme, že som to jednoznačne odmietol! Pritom mesto ako orgán verejnej moci pri výkone svojej pôsobnosti je povinné konať a postupovať vždy len v súlade so zákonom. teda ak už bol územný plán schválený, že môžem stavať nemá poslanec právo ani žiadna komisia ani MsZ brániť a už vonkoncom nie rozhodovať o vydaní alebo nevydaní stavebného povolenia. Pretože právo poslancov je schvaľovať územný plán a kontrolovať jeho dodržiavanie nie však nahrádzať stavebný úrad. Hoci teda stavebný úrad niekoľko krát procesne pochybil prednosta nekonal. Prečo som uviedol tento príklad? – Pretože si myslím, že toto je jeden z hlavných dôvodov prečo chcú za každú cenu zlikvidovať primátora a prednostu aby mohli zasahovať do týchto procesov a aby mohli svojim vyvoleným schváliť prípadné stavby v rozpore s územným plánom.

Jedinou snahou R. Vrťa a jeho blízkych bolo a je, za každú cenu kriminalizovať osobu prednostu a tak prostredníctvom neho aj primátora mesta. Stačí sa pozrieť na ich kroky a vytvorenie akejsi pseudokauzy s volebnými lístkami , cenzúru vyjadrení zo strany mesta, odobratie kompetencií primátora ako aj neustálu snahu za každú cenu odvolať prednostu hoci na to nemajú žiadne právo.

Za vrchol nemorálnosti R.Vrťa považujem to, že už 25. februára 2015 bol ako oznamovateľ informovaný, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania, pretože sa nič nestalo a nezakladá sa to na pravde. Napriek tomu ako líder skupiny poslancov „asi zabudol“ informovať svojich kolegov a na Mestskom zastupiteľstve po tomto termíne bol primátor napádaný, že má vysvetliť kauzu s volebnými lístkami a bol to aj jeden z dôvodov zníženia platu primátora.

Ešte vačší hnus však je, že 18. 5 2015 sa v Novom čase (bulvári) objavil článok „Volebný škandál – Detva má pokračovanie“ Autor sa dá domyslieť…(hoci už dávno a to od februára bolo políciou oznámené, že k žiadnej manipulácii nedošlo a že oznámenie sa nezakladá na pravde).

Poviem Vám, že škandál sa skoro naozaj stal:

Keď na Mestský úrad v Detve doslova vpadla trojica Vrťo, Suja, Cibulka za asistencie dvoch štátnych policajtov. A ako neoprávnené osoby chceli nezákonne manipulovať a kontrolovať urny s hlasovacími lístkami. To by bol len škandál a porušenie zákona!! Pretože na takéto konanie nemali tieto osoby právo. Jediný kto môže zasahovať a kontrolovať urny s hlasovacími lístkami je Ústavný súd. A to čo urobil prednosta, že dal policajtom zapečatiť miestnosť s volebnými lístkami  je to najlepšie čo sa dalo urobiť aby sa zabránilo akejkoľvek pochybnosti s manipuláciou volebných lístkov.

A tak ako existuje oznámenie polície v Detve ako aj NAKA, že sa s volebnými urnamy nemanipulovalo je na mieste otázka. Kedy sa Roman Vrťo verejne ospravedlní prednostovi ako aj občanom, že hoci niekoľko mesiacov vedel pravdu túto zatajoval a úmyselne klamal?

A ja sa teraz pýtam. Dá sa takémuto človeku ešte vôbec veriť?

Prednostu poznám ako čestného človeka, ktorý má morálne ako i odborné schopnosti viesť tento úrad len v zmysle zákona a to niekomu asi veľmi vadí.

Text: Ján Šiandor